Лекции по История

1. Промяната на 9 септември 1944 г. – причини, същност, характер

Причини и предпоставки:
На 26 август, под заплахата от настъпващата Червена армия в Румъния, правителството на Иван Багрянов обявява неутралитет на България във войната между Германия и Съветския съюз. То се разпорежда германските войски да напуснат страната, а отказващите да бъдат разоръжени. Същевременно, правителството започва в Египет сепаративни преговори за мир с Англия и САЩ, като се надява да издейства настаняване на английски и американски войски в България. Същият ден, 26 август, ЦК на БРП издава Окръжно №4, с което поставя като задача вземането на властта в България посредством въоръжено въстание.
На 2 септември е образувано ново правителство на БЗНС Врабча 1 (част от дотогавашната парламентарна опозиция), начело с Константин Муравиев. То продължава сепаративните преговори за мир и се обявява за „демократични реформи“. Комунистите, които са активно подкрепяни и направлявани от Москва, и знаят че Червената армия е на границата с България обявяват курс към въоръжено въстание срещу "новата фашистката власт". Същия ден немските войски с постоянно назначение България започват да напускат територията на страната. На 4 септември 1944 г. в София са поканени представители на НОВА на преговори с правителството, но те отказват.
- Същия ден германски войски пленяват щаба на българския корпус в Нишка Баня и щабовете на три български дивизии в окупираната Източна Сърбия. На 5 септември правителството на Муравиев обсъжда решение за обявяване война на Германия. Обнародването му обаче е отложено за 72 часа по молба на военния министър генерал Иван Маринов поради тактически проблеми. В действителност ген. Маринов вече е бил съгласувал своите действия с Отечествения фронт за да се даде възможност на СССР междувременно да обяви война на България. В замяна на услугата, след преврата Маринов е назначен за главнокомандващ на българската армия.
- При тези обстоятелства на 5 септември Съветския съюз обявява война на Царство България. На 5 септември ЦК на БРП и Главният щаб на Народоосвободителната въстаническа армия (НОВА) изработват оперативен план за вдигане на въстание, доуточнен на 8 септември. Според него трябва посредством координирани действия на партизаните, на бойните групи и преминалите на страната на ОФ армейски части през нощта на 9 септември да бъде взета властта и да бъде установен пълен контрол върху страната. За цел на въстанието е обявено „да се събори фашистката власт и се установи народно-демократична власт от Отечествения фронт“.
- На 6-7 септември започват вълнения в различни части на България. Обявяват стачка пернишките миньори, трамвайните служители в София, обявяват се общи стачки в Пловдив и Габрово. Разбити са затворите в Плевен, Варна, Сливен и са освободени много затворници. На места стачките и митингите прерастват във въоръжени сблъсъци с полицията, дадени са жертви и от двете страни. На 7 септември правителството възстановява правата на политическите партии в България, разтурва всички организации с фашистка и националсоциалистическа идеология, разформирова жандармерията и разпуска XXV Народно събрание.

Същност и характер на преврата
- Междувременно на 8 септември сутринта Червената армия с частите на Трети украински фронт и Черноморския флот навлиза в територията на България през северната и морската граници и окупира градовете Варна, Русе, Силистра, Добрич, Бургас. По нареждане на правителството, българските войски не оказват съпротива. Същия ден в София, в дома на Кимон Георгиев се събират членовете на Националния комитет на Отечествения фронт. Определен е съставът на правителството след преврата. От некомунистическите партии в ОФ присъстват Никола Петков и Григор Чешмеджиев.
- През нощта на 8 срещу 9 септември в условията на започнала съветска окупация, офицери, лоялни на политическия кръг „Звено“ превземат ключовите пунктове в София — Министерството на войната, Министерството на вътрешните работи, пощата, телеграфа, радиото, гарата и други. За нов министър-председател е избран Кимон Георгиев.
- На 9 септември, по нареждане на главнокомандващия НОВА Добри Терпешев, всички партизански формирования слизат от планините и вземат властта в селата и градовете в България. На места това става без бой, в други случаи войскови и полицейски части оказват ожесточена съпротива на силите на ОФ. В София, Пловдив, Пернишко, Шумен и Хасково са съкрушени с въоръжени средства. Като цяло армията подкрепя новото правителство, което обявява военния министър в кабинета на Муравиев, генерал Иван Маринов, за главнокомандващ.
- В правителството на ОФ са включени представители на БРП, БЗНС Пладне, БРСДП (ш.с.) и ПК Звено. Предишният министър-председател Константин Муравиев преминава в нелегалност. Регентите и членовете на правителството са арестувани. По-късно са заловени и началниците на полицията, жандармерията и някои войскови части.