Лекции по История

История на Стария свят

Лекции по История на Стария свят

История на стария свят. Древен изток
1. Произход на човека
2. Преходът към политически общества
3. Египет – най-ранната държава и империя
4. Държавите от Двуречието през III хил. пр.н.е.
5. Асирия и Вавилон
6. Хетско царство
7. Мидия и Персия
8. Индия и Китай

История на стария свят. Древна гърция и древен рим
9. Егейските цивилизации
10. Древна Спарта
11. Древна Атина
12. Гръко-персийски войни
13. Атина и умерената робовладелска демокрация при Перикъл
14. Пелопонеската война
15. Архаичният Рим и създаването на държавата
16. Ранната римска република
17. Римска конфедерация
18. Робски въстания и антиробовладелски движения през II в. пр.н.е.
19. Криза на републиканския робовладелски строй и въстанието на Спартак
20. Сенатската република и военната диктатура на Цезар
21. Принципатът – военна диктатура
22. Доминат и късна римска империя