Лекции по История

6. Османската армия на балканите. Спахийската конница и еничерския корпус. Османската флота. Военнопомощни формации на балканските народи /войнуци, соколари, мартолоси/, троянски кон или ахилесова пета за османската държава.

Османската власт е установено за военна сила и се поддържа чрез нея. Ядро на армията представлява спахийската конница, комплекси от темариати и заемети, като спахиите са длъжни да се явяват лично на кон, водейки един джевелия/подобно на оръженосец/. Тези, които имат заемети трябва да осигурят палатки, кухни и т.н.Османската армия е многочислена по време на походите.
Спахийската конница по време на Мехмед ІІ е много силна.В средата на 16 в. започва нейния залез, заради спадналия стимул. Те започват да бягат от бойното поле. Взимат се мерки, но военно-ленната система запада. На преден план излизат друг род войска – платена армия. В нея войниците са с различни редове – конница, артилерия, оръженосци. Ядрото й са т.н.еничери – пехота. Въвежда се т.н.детирме-кръвен данък, като всеки няколко години се събират момчета от подвластните народи.Те отиват в двореца, а други стават еничери или евтина работна ръка. Еничерите първоначално нямат право да се женят, като в началото на 16 в. придобиват това право. Втората половина на века имат разрешението синовете им да постъпят в еничерски корпус. Българските земи последния такъв набор е през 1705 г. Впоследствие еничерите от опора стават претоварваща армия, която се бунтува, стават заплаха. През 1826 г. Махмуд след много опити да реорганизира корпуса заповядва ликвидирането им. Целият еничерски корпус е избит и вече не съществува.
Османската флота – съставена от кораби с платна и гребла.Част от гребците са военопленници.
Военнопомощни формации – в ранния етап от установяването на властта на Балканите има наличие на християнски спахии. Били са васално зависими, след това стават спахии.Запазват владенията си. Институцията им изчезва през 16 в. Те или приемат исляма, или губят териториите си.
Войнуци – генезиса им се свързва с институцията на спахиите.Те са обединени във войнуганския комплекс. Участват като джебелии във военните действия. Притежават свободна бащина, право да отглеждат до 100 бр.овце, без да плакат данък. През 16 -17 в.всички войнуци са най-обикновени селяни, граждани и занаятчии. Има промяна във функциите им.Не участват на бойното поле, а служат в обоза на войската. В мирно време ходят да косят и да се грижат за конете в конюшните. Организирани са в специален корпус – примитюр и лагатор – те използват корпуса на соколарите , участват в ловни развлечения. В случай на необходимост участват в походи.
Мартолоси – идва от гръцки език. Воаръжени;трябвало да преследват хайдути и престъпници.
В начален етап на установяване на властта османците правят компромис за местното население – разрешено им е да носят оръжие, но те не винаги са лоялни към османската власт.