Лекции по История

32. МТР от 1908 и отражението й в османска Турция и на Балканите. Превратът и контра превратът от 1909г. Детронацията на Абдул Хамид II

В изпълнение на решението на втория конгрес на МТ в Париж през 1908г. била осъществена т.нар. младо турска революция с активно участие на офицери младотурци. Главен ръководен център на въстанието бил гр. Солун, самата революция започнала сред османските гарнизони разположени на територията на Македония. Първи въстанали младите военни от гарнизона в Ресна, последвали ги бойците от Тиквеш, главни водачи на въстанието тук били Ниязи Бей и Енвер Бей, въстанали и гарнизона в Битоля начело с Джамал Бей. Реакцията била почти безкръвна, властта била завзета последователно в Битоля, Скопие и Солун, а въстанието на МТ било подкрепено и от вътрешно македоно-одринска революционна организация (ВМРО), начело с Яне Сандански. След завземането на властта в Солун на 24.07.1908г. султан А. Х. II побързал да издаде указ за възстановяване на конституцията от 1876г. като поел и задължението в най –скоро време да бъде свикана палатата на депутатите. Това означавало победа на МТ, били удовлетворени от резултата, решили да действат умерено, да запазят монархията и да оставят А. Х. II на престола. Те заявили очевидно султанът бил жертва на натиск и интриги от страна на обкръжението си, но все пак му нямали напълно доверие и запазили своя МТ център в Солун. Освен обещанията на султана за конституцията и палатата на депутатите, МТ поискали указ за амнистия на всички участващи в революционното движение, освобождаване от затвора и от заточение. Освен това МТ поискали да се премахне султанската тайна полиция от 80 хил. души в резултат на което пострадали привърженици на МТ идеи.
Султанът изпълнил и тези искания били насочени избори за палатата на депутатите, през ноември 1908г. при тези избори от 230 депутатски места, 150 спечелили МТ. За председател на палатата бил избран Ахмед Ризабей, които се завърнал от емиграцията си в Париж. При тези динамично развиващи се събития, били предприети и някои актове за някои балкански народи и османски провинции. А У се възползвала от ситуацията и обявила през 1908г анексията на Б и Х към своята империя. Същата година княз Фердинанд в старата БГ столица (Велико Търново) обявява независимостта на България, обявява я за царство, а себе си за цар на България. В османската империя не всичко вървяло гладко, така например личната гвардия на А. Х II отказала да положи клетва пред възстановената конституция. Гвардейците заявили че са се клели пред султана и че това за тях е по-голямо значение отколкото конституцията.
Султана не губел отстранените от власт от тяхното обкръжение, Както 30 хил. освободени тайни агенти съставяли ядрото около които се подвизавали недоволните от извършените промени. А и самите МТ, които на първо време не взели властта изцяло и пряко в ръцете си, не предприели нищо с което да превлекат на своя страна по – широки обществени слоеве. При това положение на 13.04.1909г няколко десетки хиляди верни на султана войници се събрали, вдигнали метеж с/у МТ част от офицерите били арестувани и убити от метежниците, а друга едва се спасили като намерили убежище в Одрин и Солун. Метежниците се обърнали към султана с искания да бъде премахнат парламента, МТ да бъдат отстранени от политическия живот, да се смени правителството и да се възстанови шерпата като основа на обществен живот. Султана изпълнил тези искания. По това време султанския и одринският военни гарнизони били в състав около 100 хил души, верни на МТ се отправили към османската столица.
На 22.04.1909г. те се събрали в Сан Стефано, където било и свикано националното събрание с участието на избягалите депутати и сенатори. Взето било решение за атака на столицата и на 24.04 започват оръженията за Истанбул. Два дни по-късно бил изцяло овладян, метежниците заловени. В Истанбул било обявено военно положение,
На 27.04.1909г със специална оредба на Шейхюл изляма на А. Х. II бил свален от престола и бил лишен от своя сан на халиф (религиозна глава на всички мюсюлмани). На негово място бил възкачен Мехмед VI, 1926г е свален. Сега вече МТ поели властта в свои ръце и управлявали страната до края, но в много отношения надминали А. Х. II по тирания и деспот.