Лекции по История

31. Възникване и развитие на младотурското движение. Водещи лидери. Вътрешни и външни центрове, програма и идеология. Паносманизъм и тюркизъм. Първи (1902 г.) Втори (1907 г.) Конгреси на младотурците в Париж

Независимо от режима на репресии и оковаване на обществения живот при деспотизма на Абдул Хамуд II идеите на конституционализма не заглъхнали и намерили благоприятна почва в средите на турската интелигенция сред образованите слоеве и особено след офицерството и възпитаниците на военните училища. Възникнало така младо турското, лато продължител на движението на новите османци за една нова реформирана по-съвременна османска територия и против абсолютизма на А. Х. II. Трима са на изтъкнатите лидери на МТД. Първият от тях е Ибрахим Темо, албанец по- произход от гр. Струга, възпитаник на военно медицинското училище в Истанбул – четял забранените литератури на Немал Кемал, намерил съмишленици сред своите курсанти и около 25 души заедно през 1889г. Основали първата тайно МТ организация в османската територия. Вторият изтъкнат лидер е Ахмед Ризабей основал почти по същото време първата безгранична МТД в Париж. Той бил един от най-образованите османци следвал и завършил в Франция, върнал се в Осм. Т-я с благородното намерение да приложи на практика наученото с цел реформи, модернизация, даже 7-м пъти писал към султана които да окаже подкрепа. Настоявал да бъде възстановена конституцията и парламента, но вместо подкрепа възникнала опасност да бъде заточен или хвърлен в затвора, поради което емигрирал в Париж. Организацията я нарекли “Единение и прогрес” (Ихттихад ве тераки). Третият лидер е бил принц по произход – Сабахеддин, племенник на султана. Баща му бол министър на правосъдието при А. Х. II, женен за сестра му. Сабахеддин се свързал с Ахмед Ризабей, да работят съвместно за пропагандиране идеята за конституционализма и деспота на А. Х. II. В продължение на години посредством издаване на вестници кръгът на МТД се разширил и възникнали множество центрове в османска Турция и извън нея. Като най-главен вътрешен център се изявил гр. Солун, а също така в Измир, Трапзон, Ерзерун (заточеници) в Дамаск, привърженик е Мустафа Кемал. А извън са – Париж – главния, Женева, Лондон, а и в всички съседни извън Осм. Т-я. Само в БГ МТ центрове имало в Русе, Шумен, Пловдив, София, Казанлък и др.
Идеологията на младотурците се подчинявала на идеята на османизма (всички османски поданици, независимо от етническата и религиозната принадлежност, да бъдат считани за османска нация, всички да обичат османската родина). Особено голям привърженик на тази идея бил принц Сабахеддин в това отношение съществувало различие м/у него и Ахмед Ризабей и това проличало на първия конгрес на младотурците които се състоял в Париж през 1902г. Присъствали около 70 души делегати, емигранти м/у които имало неколцина арменци, гърци, кюрди, албанци, черкези, евреи. Тук поради различия м/у двамата “Единение и прогрес” се разделила на 2-ве фракции; разликата била, че А. Ризабей виждал бъдещето на Осм. Д-ва като централизирана със запазване на султанската династия, а свалянето на режима на А. Х. II, смятал че ще постигне със собствени сили. Принц Сабахеддин обаче виждал бъдещето на Осм. Т-я не като центализирана, а като федеративна д-ва и се придържал към мнението, че това би могло да се постигне с безкористната помощ на европейските д-ви. Опонентите му възразявали, че една федеративна (д-ва) осм. Т-я била лесна предпоставка за бъдещото и разделение. Появата на двете фракции било факт и нее случайно ю, че всички делегати от не турска националност се присъединили
Двете фракции работили самостоятелно в продължение на 5 години, докато през 1907г. Отново в Париж не бил свикан II-ри конгрес на младотурците. Тук двете фракции решили, че трябва да поставят акцента в/у това какво ги обединява, а не в/у това какво ги разделя т.е. общата задача е сваляне на А. Х. II и възстановяване конституцията на парламента. И второто нещо което било решено, е че МТ достатъчно са пропагандирали своята идея и да преминат към дела, да предприемат въоръжени действия. Било решено през 1908г. да бъде осъществена МТР която изиграла ролята на буржоазна революция в историята на османска Турция. А младо турското движение (МТД) от либерално се трансформирало в радикално.
В годините след първия конгрес на МТ започнал постепенно процес на постепенно изместване на идеологията на османизма, паносманизма с идеологията на тюркизма. Още през 1903г един от представителите на МТД Юсуф Акгура лансирал идеята, че е невъзможно от различни националности да се създаде една единна османска нация. Смятал го за неосъществимо което за разлика от религиозните схващания и национални стремежи така и поради недоверието м/у тях. Смятал, че МТ трябва да се съсредоточат в/у идеите за тюркизма, за развитие на турско национално съзнание като предлагал и пътища за стимулиране на този процес. Смятал, че трябва да се отдели внимание в/у собствената турска култура и особеностите на турския език. Трябвало да се изчисти литературния турски език от многобройните персизми, арабизми, за да стане разбираем за широките слоеве на турското общество и да се доближи до говоримия език. Този обновен език трябвало да подпомогне развитието на просветното дело, за да бъде изваден от неграмотност и да получи достъп до произведения на турската литература и култура. И съществената проява която той лансира, е че Анадола е тази част от Турция, която трябва да се разглежда като център на турското отечество, тук било съсредоточено в най – голям процент турско население като етнос и в този район Юсуф виждал бъдещата турска нация.