Лекции по История

15. Гръцкото въстание /1821-1828 г./ и създаване на независима гръцка държава. Филики етерия.

Това въстание било подготвено от тайната гръцка революционна организация Филики Етерия /дружество на приятелите/.Привържениците му се наричат етеристи. Начело застанал Александър Иисиланти – фанариот емигрирал в Русия, генерал на руска служба. Въстанниците разчитали на руската помощ. Въстанието избухва на 06.04.1821 г. и обхваща южните дялове на днешна Гърция – Пелопонес и островите в Егерйско море. Много активно участие взимат т.н. клефти. Предводител на въстанниците бил хайдушкия водач Теодор Колокотронас, в боевете се изявил Петро бей, Мавро Михалис – водач на т.н. маниота /жители на о.Мани/. При избухването на въстанието пострадали гърците в Истанбул, а гръцкият патриарх бил обесен на прага на патриаршията. Въстанниците печелили победи. Османската войска не успяла да им подейства. Те превзели гр. Триполис и се отправят към Атина. През 1822 г. се състояло национално събрание в Еиидавъра, на което била гласувана националната харта на Гърция. В този рисков момент за османската империя помощ им оказал по море Ибрахим паша, който бил син на египетския валия Мохамед Али. Ибрахим превзел Триполис, участвал и при обсадата на Месолонги, където въстанниците претърпели поражения. Избухването на поредната руско-турска война променило хода на събитието и принудило Ибрахим паша да се оттегли. От главно значение за успеха била т.н. наваринска битка при пристанището Наварин. Там един обединен англо-френски-руски военен флот нанесъл поражение на османско-египетския флот.Англия и Франция, които нерядко били на различно мнение с Русия по редица въпроси този път бели единодушни за съдбата на Гърция. По силата на одринския мирен договор Гърция подобно на Събрия получила автономия /1829/, а през 1830 г. в резултат от англо-френско-руското съглашение Гърция получила пълна независимост.