Лекции по История

Съвременна балканска история

Лекции по Съвременна балканска история
Съдържание:

1. Съперничество на Великите сили за влияние на Балканите
2. Княжество България и съседните страни
3. Съединистката криза и Сръбско-българската война. Топханенският акт от 1886 г.
4. Абдикацията на княз Александър Батенберг
5. Обявяване на българската независимост
6. Балканският съюз и Балканските войни. Причини за първата Балканска война. Лондонският мирен договор
7. Междусъюзническата война – причини и предистория. Букурещкият мирен договор
8. Създаване на независимата албанска държава
9. Балканите в навечерието и по време на ПСВ (1914-1918г.) на страната на Антантата и централните сили. Развой на военните действия. Крахът на централните сили. Последици.
10. Балканските страни в интервала 1919 – 1939г. Версайския ред – победители и победени. Югославия по времето на крал Александър, Румъния при управлението на Карол II. Ситуацията в Гърция и Албания. Демокрации и диктатури.
11. Румъния след ВСВ (1945 1989г.). Съветския модел и специфика в развитието на страната. Малцинствена политика