Лекции по История

Нова обща история

Лекции по Нова обща история
Съдържание:

І. ЕВРОПА И СВЕТЪТ В НАЧАЛОТО НА НОВОТО ВРЕМЕ
1. Европейските държави в края на ХV и началото на ХVІ век. Политически принципи и форми на управление. Ренесанс и хуманизъм в Европа.
2. Европа и Новият свят. Географска и икономическа експанзия на Европа. Колониални системи.
3. Реформация и Контрареформация в Европа.

ІІ. ВЪЗХОД НА АБСОЛЮТНАТА МОНАРХИЯ
4. Общество и държава в Европа през ХVІ-ХVІІІ в.
5. Испания при Фелипе ІІ и Нидерландската революция. "Златният век" на испанската култура.
6. Френската абсолютна монархия. Религиозните войни. Франция при Анри ІV и Луи ХІІІ. Класицизъм и господство на френската култура в Европа.
7. Англия при династията на Тюдорите. Елизабет І - вътрешна и външна политика. Развитие на пуританството.
8. Германските държави през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ в. - възходът на Прусия и Австрия. Тридесетгодишната война и Вестфалският мир. Раждане и възход на Пруското кралство. Австрийската монархия.
9. Източните монархии - Русия и Полша в периода от ХVІ до ХVІІІ в.
10. Общоевропейската криза през ХVІІ в.
11. Международните отношения във втората половина на ХVІІ и през ХVІІІ век. Войните за испанското наследство, австрийското наследство и Седемгодишната война.

ІІІ. ЕПОХА НА РЕВОЛЮЦИИ
12. Английската революция от средата на ХVІІ век.
13. Възходът на парламентаризма в Англия: Реставрацията, "Славната революция" и парламентарната монархия през ХVІІІ в.
14. Научната революция и идеите на Просвещението. Успехите на модерното научно познание.
15. Американската революция и създаването на САЩ.
16. Френската революция от 1789-1799 г. Криза на "стария режим" във Франция през ХVІІІ век.
17. Наполеон, Френската империя и Европа.

ІV. РЕАКЦИЯ, ЛИБЕРАЛИЗЪМ И НАЦИОНАЛИЗЪМ
18. Икономика и общество през първата половина на ХІХ век. Индустриалната революция в Англия и като световно явление.
19. Идейно-политически течения и теории за обществото през първата половина на ХІХ век. Консерватизъм. Либерализъм. Демокрация.
Социализъм. Раждането на модерния национализъм. Романтизмът в литературата и изкуствата.
20. Европа от реставрациите през 1815 г. до революциите от 1848 г.
21. Революции и реакция в Европа /1848-1851/.
22. Втората френска империя и триумфът на национализма в Германия и
Италия.
23. Дипломация и конфликти в Европа през 1815-1870 г.
24. САЩ през първата половина на ХІХ век и Гражданската война. Войната от 1861-1865 г. и нейните последици.
25. Европа и светът - колониализъм и съпротива срещу европейската експанзия.

V. ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛИЗЪМ, ИМПЕРИАЛИЗЪМ И СВЕТОВНА ВОЙНА
26. Европа и светът през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век.
27. Великобритания в периода 1867-1914 г.