Лекции по История

8. Създаване на независимата албанска държава

По бреме на балканската войни се достига и до създаването на независима албанска д-ва с което се предвиждало и намерението на някои д-ви от балканския съюз – Гърция, Сърбия, Ч. Гора даси поделят албанските земи. На 26.11.1912г в гр. Вльора било свикано общо албанско събрание с представители на католическото албанско население. Това събрание било открито от Исмаил Кемали и на него било прокламирано основанието на независима арабска д-ва. Делегатите гласували и временен органичен устав на държавата, избрано е временно правителство с председател Исмаил Кемали. Така в разгара на Балканските войни Албания станала независима държава.