Лекции по История

История на изкуството

Лекции по История на изкуството
Съдържание:

1. Тракийско изкуство - тракийски гробници, съкровища, тракийски градове
2. Гръцко и римско наследство по българските земи
3. Изкуството на първата българска държава. Столиците Плиска и Преслав - архитектура, скулптура, металопластика
4. Изкуството на втората българска държава. Столицата Велико Търново, живописен стил в архитектурата, стенописи и иконопис, Боянската църква.
5. Изкуството след падането на България под турска власт - църковна архитектура, стенописи и иконопис. Кремиковски и Драгалевски манастири, Бачковски манастир, църквите в Арбанаси
6. Изкуството на българското възраждане - възрожденски художествени и резбарски школи: Тревненска, Самоковска, Банска, Дебърска.
7. Формиране на новата българска живопис - Захари Зограф, Станислав Доспевски, Николай Павлович.
8. Българското изкуство след Освобождението. Първото поколение художници - Мърквичка, Вешин, Митов
9. Българското изкуство от началото на XX век - движението "родно изкуство". Иван Милев, Сирак Скитник, Владимир Димитров - майстора
10. Българското изкуство след 40-те години на XX век. Дружество на новите художници. Развитие на българското изкуство от 60 - те години на XX век до наши дни.