Лекции по История

8. Византийският двор

Два века преди Юстиниан, Диоклециан въвежда персийски начин на ... На 01.01 се празнува денят на императора. Посрещали се пратеници на чужди владетели. Най-близки до него били:
Припозито сакри кубикули – въвеждащ спалнята на императора.
Вестиарий – въвеждащ императорският гардероб.
Евнуси – много ценна прослойка
   ~кастрираните от 7 до 9 годишна възраст били най-ценните
   ~кастрираните през пубертета се наричали частични
   ~кастрираните след 20 годишна възраст били много верни
Евнусите са най вече в геникея. В геникея не можело да стъпи мъж. Имало само евнуси и то само от първия вид.
Силенциария – представител на Сената.
Логотет – когато идвали пратеници той бил посредника между тях и императора. Императора си служи само с жестове, а логотета чете по тях и предава на останалите. Мълчанието на императора било много по-важно. „Вела”- завеса от коприна и брукат – отделят една част на залата от друга. Те скриват или показват императора. Той не можел да бъде докосван с ръка. Когато някой поднасял нещо то било поднасяно с копринена кърпа (заето от Персия по време на чумната епидемия). По времето на Юстиниан избухва една от най-големите чумни епидемии.
Хатоларий – чиновници, които изготвят  чернови à калиграфи
Реферандарий приемат жалби и отговаряли вместо императора, а до него стигали твърде малко.
Нотарии – завеждат само личната кореспонденция на императора.
Номитан на свещенните конюшни – извършвали всичко онова, свързано с транспорта на императора.
Доместинците – началници на дворцовата гвардия. В 10-11 век за охрана на императора вече били предпочитани варангьой или варяги. Хора не знаещи гръцки и не им било позволено да го учат.
Всички служители на двора са около 12 000 души. Двореца „Дафне”, намиращ се под „Св.София”, през 10 век вече бил скъп за поддръжка. Бил изоставен и западнал. Тогава императора се мести във Влахернския дворец.
Квестор на светия палат – изготвя законите
Комитен на свещената благотворителност – отговаря за страноприемници, поликлиники...
Министър на хазната
Комит на патримония – началник на личната! хазна на императора.
Тримата командири на милицията

Сенат – стар, наследен орган от римляните. Бил е различно важен през времето. Състои се от 300 (оперативен сенат) до 2500 (носители на титли; рядко взимат участия в редовни заседания) души. Всички те взимат огромни заплати.