Лекции по История

6. Теодосий I

След този крах Византийската империя била поставена пред прага на пълна готизация. На мястото на Валент е изпратен испанеца Теодосий I. Теодосий решава да приеме готите в армията, като им постави и готски управители. Теодосий прави една грешка която му струва много скъпо. Готите вдигат бунт и за наказание Теодосий наказва солунчани, а не готите! 380 година Теодосий приема кръщение. На 02.05.381/383 издава закон за преминаването от езичество към християнство. Когато през 391 фанатизирани калугери преследват езичници запалват библиотеката Серапия. Това, обаче не рефлектира! Теодосий е известен и със закриване на Олимпийските игри през 392 година, тогава са последните игри. Заповядва статуята на Зевс да се отнесе в Константинопол, в банския комплекс. Теодосий умира в Мидиолан. Според...умира от прекомерно ползване на алкохол. Като умира оставя завещание, в което синовете му: Аркадий поема изтока, а Хонорий запада. Двамата управляват независимо един от друг.
Аркадий е първият самостоятелен император след 395 година. По негово време готите решават да нападнат Пелопонес и Атика. Атина се откупила („ До готското нашествие Атина беше изцяло гръцка”). Бунта на Трибигел и....имали за цел да .....Балканите. За тези събития научаваме от Синазий Киринеийски. Той чака 2 години докато императора до приеме и пише за срещата си с него.
Тогава живее и работи Йоан Златоуст. Той дълго отказвал да стане архиепископ на Византия. След като приема среща съпротива в лицето на Евдокия. Заради нея два пъти е свалян по искане на Евдокия и два пъти е бил връщан. Третия път Евдокия го праща на заточение в Армения (Куруас). Години по-късно останките му са пренесени в Константинопол и той бива канонизиран за светец.
Теодосий II – син на Аркадий. Сестра му управлява вместо него, защото бил малолетен. При Теодосий армените Месог и Саган създали арменската азбука и превели Библията. През 303 приемат християнството. Теодосий води няколко неуспешни войни с Персия. Императора е принуден да плати на шаха 700 литри злато. Но тогава по-голямото зло били хуните (когато те са в София лагерът им се намира там където сега е СУ). Атила, сравнително образован човек, смятал че слабостта на Римската империя идва от курупцията и различията в мненията на сенаторите. За той искал да я унищожи. Атила губи битката при Каталунските поля (между Франция и Германия), срещу последният римлянин Аеций. Таза битка спира навлизането на хуните във Франция. Връща се през Алпите и отива в Рим. Там го посреща лично папата. Атила се трогнал много от поведението му и се оттеглил. Година по-късно умира, вероятно поради интриги в харема, но няма ясни факти. Погребан в коритото на река Дунав. През 401 година по време на управлението на Теодосий се състои Ефеския събор, за да се изясни спора Дева Мария богородица ли е или христоросица. Тогава обаче спора не е решен и се налага свикването на втори събор през 409 година. Този събор показва назрялото напрежение и нуждата от свикване на Вселенски събор. При Теодосий се издава един голям корпус от закони. Под влияние на жена му и сестра му през 425 година се създава Константинополския университет.
Следващия император е Маркиан. Той е първия грък на престола. Той служел във Филипополския легион. Там го забелязва Пулхерея (?). Тя била много религиозна и заради това дала обет за вдовство. Когато обаче остава сама на престола тя се жени за Маркиан. Тогава Маркиан свиква Халкедонския събор. На него завършва ......на догматическите постановки. Константинополския патриарх щял да заема второ място след римския папа.(след-мета)
Лъв I Бес – тракиец от племето беси; месар. Силно влияние му оказва аланина Аспар-милитон пер ориентум. Лъв извиква в Константинопол една група исаври (обитаващи днешен Кюрдистан), за да не предизвика гнева на Аспар. Лъв I Бес жвни дъщеря си за Зинон („шефа” на исаврите). Аспар организирал поход в Северна Африка, Картаген. Това коствало 9 милиона нумизми. Похода му е неуспешен и в Константинопол се връщат жалки останки от флотата. След смъртта на Лъв I Бес сина му Зинон е съимператор на Лъв II. Зинон хвърля Лъв и майка му в едни съоръжения наподобяващи чаши, предназначени а събират дъждовна вода, от където било невъзможно човек да се измъкне без помощ отвън. При Зинон мощта на готите застрашително нараснал на Балканите. За щастие на Зинон станало разделение между готските вождове. Тогава Зинон го насочва към Италия. Когато управлява патриарх Аркадий по времето на Зинон, създава „Еноникон” – това създава ереста на монотелията – „Аркакиева схизма”. Смята се, че в един от епилептичните си припадъци императрицата казва, че той е мъртъв и го погребват. По-късно когато отварят саркофага той се бил обърнал на една страна, а ръцете му били изпоядени от жажда. Смята се, че това било като възмездие за стореното години о рано с „чашите”. Адиадна не е имала властта да посочи следващ император. Сената решава това да това да е силенциария Анастасий. Той бил монофизит (тоест вярвал че Христос има само едно тяло, а на кръста не е извършил изцеление на народа). Монофизитизма обхваща много голяма част от Близкия изток. Той се криел, че е монофизит. Той бил реформист. По негово време в хазната има 23 тона злато (никога преди това). Анастасий направил една данъчна реформа. Той въвел по-високи данъци за производителите и облекчил селяните. Изявил се също и като религиозен реформатор. Забранява публичните забави, карнавали, празници. Анастасий бил разноок, с едно синьо и едно зелено око. Той издига стена между Деркос и Абидос (23-26 км), от Черно до Мраморно море за да брани Константинопол и околностите от прабългарите.( „а Стената на срама Анастасий издигна за да брани града от българите”). Животът при Анастасий бил доста аскетичен и много приели вестта за смъртта му с облекчение.