Лекции по История

18. Образуване и дейност на БРЦК.

1. образуване на БРЦК. Създаването на БРЦК е пряко свързано с дейноста на Любен Каравелов. Каравелов е роден в Копривщица в заможно семейство получава добро образование и прекарва значително време в чужбина – Русия, Сърбия, Румъния. Там той има възможност да се запознае с други революционни движения, организации и идеи. Началото на БРЦК се свързва с установяването на Каравелов в Букорещ през есента на 1869г. и започналия да излиза под негова редакция бестник „Свобода“. Около него се формира кръг от съмишленици, които изграждат основата на комитета. В началото на август 1870г. в руското емигрантско списание „Народно дело“ издавано в Женева е публикувана за пръв път програмата на БРЦК. В края на април и началото на май 1872г. в Букорещ се провежда първото общо събрание на комитета, което приема програма, устав и избира ръководни органи. Революционна стратегия на комитета е различна от тази на четничеството. Програмата на комитета предвижда подготовката и провеждането на национална революция с участието на българския народ. Въпреки това от стратегически съображения центъра на организацията е разположен извън българските земи.
2. Васил Левски и създаването на вътрешната революционна организация. Васил Левски е другото име свързано с дейноста на БРЦК. Апостола на свободата е роден и израства в Карлово известно време се установява в манастир, но революционна атмосфера обхванала българското общество през 60-те години кара Левски да напусне манастира и да се вклчи в първата българска легия в Белград. Заради проявенте там качества получава прозвището Левски. През 1867г. е знаменосец в четата на Панайот Хитов, а след това учасва във втората българска легия. Така постепенно натрупал богат практически опит Левски се превръща в професионален революционер. Той също подкрепя идеята за освободителна борба с участието на българския народ, но смята, че организационния център и основните ядра на революционна организация трябва да бъдат вътре в българските земи. Появилите се в тази връзка противоречия межди него и Каравелов са преодолени чрез намирането на компромисно решение: в българските земи е определен втори център, но все пак подчинен на букорещкия комитет, а Левски е снабден със специално пълномощни даващо му право да представлява БРЦК в българските земи. За няколко години той обикаля българските земи и създава широка комитетска мрежа в страната. Успешната му дейност е прекъсната през есента на 1872г. тогава един от помощниците на Левски – Димитър Общи и негови съратници организират самоволно обир на турската поща в прохода Арабаконак с цел набавянето на средства за организацията. Участниците са разкрити и заловени, а Общи лекомислено прави самопризнания разчитайки,че представянето на обира като патриотично,а не криминално деяние ще промени ситуацията в положителна насока това обаче дава повод на турските власти да извършат нови разследвания и да разкрият съществуването на комитетската мрежа. В резултат на тази акция на 25.12.1872г. Левски е заловен в Къкренското ханче край Ловеч, където е отседнал да пренущува, като преди това е пробрал архива от ловешкия комитет, който тогава изпълнява ролята на централен. Левски е закаран първо в Търново,а след това в София, където през януари 1873г. е осъден на смърт. Той защитава достойно делото на българската национална революция по време на съдебния процес. Присъдата е изпълнена на 06.02.1873г. чрез обесването на Левски край София. Последвалите опити на БРЦК в Букорещ да се намерят заместници на Левски както и проведените няколко общи събрания на комитета в Букорещ не успяват да преодолеят кризата в революционната организация. Постепенно Л. Каравелов изживява идейна промяна и започва да се оттегля от активна революционна дейност.
3. Христо Ботев и включванети му в революционната организация.
Ботев е роден в Калофер в семейството на учителя Ботьо Петков. Първо учи при баща си в родния си град, а по-късно заминава за Одеса. В русия Ботев се запознава с руската революционна литература и възприема много от идеите и. През 1866г. учителства за малко в с. Задунаевска (Бесарабия). През 1867г. се завръща в Калофер, но след произнесената от него реч на 11.05.1867г. е принуден да напусне завинаги родния си град. След тези събития Ботев се установява в Рунъния, където разгръща активна писателска и публицистична дейност, като сътрудничи в различни издания, а в 1871г. издава самостоятелно вестник „Дума на българските емигранти“. По това време Ботев публикува и други гениални поетични творби. В Букурещ той се запознава с Каравелов, Левски и др. революционери от техния кръг.
След събранието на БРЦК през декември 1874г. Ботев е привлечен към ръководството на организацията. Той започва да издава вестник „Знаме“, който се явява продължител на каравеловия „Независимост“. Между двамата се очертават противоречия. През лятото на 1875г. в Босна и Херциговина избухва въстание това провокир свикването на ново общо събрание на БРЦК на 12.08.1875г., на което се взима решение за подготовка на въстание. Подготовката е слаба и недостатъчна, направения през септември 1875г. опит за въстание в старозагорско и някой места в русенско и шуменско е неуспешен. Това предопределя разпадането на БРЦК с което неговата дейност приключва. Приключва и един важен етап от развитието на българското национално революционно движение.