Лекции по История

10. Укрепване на българската държава при Калоян (1197-1207 г.)

Първата задача на Калоян е била да се справи с вътрешните болярски сепаратизъм и постигнал известни резултати. В началото на 13в. български войски навлизат в Тракия и през 1201г. е превзета и единствената останала във византийски ръце крепост на север от Стара планина – Варна. Според сключения 1202г. мир Византия признава завоеванията на България на север от Стара планина, Поморавието, Белградската и Браническата област. През 1203г. обаче Калоян трябвало отново да ги отвоюва от унгарците, които междувременно успели да ги завладеят. През тази година българския владетел присъединява към държавата си и югозападните земи възползвайки се от надвисналата над Византия опасност от кръстоносците. В 1204г. участниците в четвъртия кръстоносен поход превзели Константинопол и основали нова държава Латинска империя. Калоян се ориентирал добре в ситуацията и след размяна на писма и преговори с папа Инокентий ІІІ на 08.11.1204г. бил сключен съюз (уния) с римската църква. В резултат на това Калоян получил титлата крал, а българския църковен глава бил провъзгласен за примас. Това обаче не довело до разбирателство с латинците завладели част от Византия претендирали за българските земи като нейни бивши територии. След като не постигнал споразумение с латинците през 1205г. Калоян бил принуден да се обърне към довчерашните си врагове византийците. В резултат на това градовете в Тракия започнали да отхвърлят латинската власт и се стигнало до конфликт с кръстоносците. Решаващото сражение станало през април 1205г. при Одрин българската войска подпомагана от византийски части и бързата куманска конница нанесла съкрушително поражение на тежко въоръжената рицарска армия. Самият латински император Балдоин Фламбърски бил пленен и заведен в Търново където починал. А митът за непобедимостта на железните рицари бил развенчан. През 1207г Калоян обсажда Солун, но подобно на брат си загива при заговор. В резултат на това отново избухват междуособни борби и дворцови интриги, което води до отслабване на държавата и поставя под въпрос постигнатите от Асеневци успехи.