Лекции по История

V. Развитие на географията в Русия – XVII – XVIII век.

Това е периода,в който се засилват изследванията на русите в източна посока – Сибир и Далечния изток.Свързани са с пътешествията на Поярков,Хабаров,Дежньов.
-Василий Атласов – изследва през 1697г. Камчатка и дава първите писмени сведения за нея.
-Ремезов – в 1701г. съставя чертожна карта на Сибир.Това е един атлас от 23 карти,създаден по заповед на Петър I.

  1. направление – изучаване на Сибир,Далечния изток,северното крайбрежие и крайбрежието на северозападна Америка
  1. направление – създаване на карти и атласи
  1. направление – изучаване на природните ресурси
  1. направление - изучаване на пътищата в Русия и съседните страни

През 1725г. е създадена Руската академия на науките,а през 1739г. е възникнал демографския департамент към нея (Делил и Айлер).
През 20-те години на XVIIIв. е организирана експедиция,имаща за цел да картира северното крайбрежие на Русия.Първото описание на Русия е дело на Иван Кирилов – «Цветущото състояние на церуската държава» - 1731г.Той издава и обобщена генерална карта на Русия и 14 областни карти.
В областта на теорията на географията най-голяма роля има Василий Татишчев.Той издава книгата «История на Русия» и «Руски лексикони» - представлява програма от 198 пункта за развитието на руската география.Татишчев доусъвършенства информационната система на Варениус за структурата на географията.
От 1752 – 1757г. Милер е начело на географския департамент.Тогава акцентът на географските изследвания пада на картографията и етнографията.
-Михаил Ломоносов е бил радетел за налагането на историческия подход при изучаването на географията - «За земните слоеве».Той има задълбочени интереси към Северния ледовит океан,има принос към развитието на метерологията,откривател е на вертикалните въздушни движения на полярното северно сияние.Изобретател е на редица метерологични прибори и уреди (аненометър,термометри).Последовател му е Пьотър Ричков – участва в експедициите на Ломоносов.Негово произведение е «Топография Оренбургска».
В 1862г. Иван Лепехин,Иван Хмелин и Крашенников имат принос за развитието на географията в Сибир и Далечния изток.
-Багратиони Вахушти – грузинец,написва първата география на Грузия и съставя първите географски карти на Кавказ.
-Паллас – евреин,изследва Подволжието и Прикаспието,негово произведение е «Записки за пътешествие в южните губернии на Русия».
През XVIIIв. са направени първите опити за разделяне на страната на зони.През 1766г. Бьоринг разделя Русия на 3 части:северна,средна и южна.
В края на XVIIIв. при Екатерина II се извършва генералното преброяване на Русия като икономическите бележки към него съдържат многобройни таблици с ценна статистическа информация.Били са обобщени и са в основата на развитие на икономическата география.В основата на теорията на географията стоят изследванията на Ломоносов и Татишчев.