Лекции по История

Улпия Ауреа

Улпия Аурея

Улпия Ауреа (днес гр. Златица). Не е известна точна дата на основаване, но намерените при разкопки оръдия на труда и други находки говорят, че селището е съществувало още през Античността. Селището е било основано, за да приюти римските войници, охраняващи минните галерии. За първи път името Златица се споменава в документ на цар Константин Асен (1257-1277 г.). известната Виргинска грамота Известно е и римското му наименование: Ulpia Aurea. Латинското, както и българското наименование, произлиза от думата „злато“, тъй като северно от града, под старопланинския връх Свищи плаз, са съществували галерии, в които римляните са добивали ценния метал.