Лекции по История

Сторгозия

Сторгозия

Останките от крепостта Сторгозия се намират в парк "Кайлъка" край Плевен, където е имало селища от бронзовата и желязната епоха.

Тя била изградена в късната античност ІV - VІ в. от римляните на площ от 31 дка. Крепостните зидове са дебели 2 метра, облицовани с ломени камъни, споени с бял хоросан. В крепостта са открити редица помещения с битово и административно предназначение, в източната част е разположена раннохристиянска базилика. По размери базиликата е втората по големина след царската базилика в Плиска. По форма тя е трикорабна, триабсидна с голям притвор от запад.
Запазени и реставрирани са укрепителната система, раннохристиянска базилика и хореум. Съдейки по открития археологически материал, това култово съоръжение е било с богата вътрешна и външна украса.


Базиликата е монументална култова сграда от периода IV - VI в. В първоначалния си план е трикорабна, едноабсидна, с предверие и колонада от юг. Във височина зидовете са имали тухлени пояси, които подсилвали външния естетически ефект.


Вероятно е опожарявана при хунските нашествия през V в. При последното възстановяване планът е допълнен с 2 абсиди към страничните кораби. Оформен е сложен олтар, отговарящ на настъпилите промени в църковната служба на Ранна Византия.


Вътрешната украса на храма се е състояла от ажурна олтарна преграда и амвон, колонади с коринтски капители, архитрави и корнизи с растителна украса. По стените е имало многоцветни мозайки от стъклени кубчета и теракота.