Лекции по История

Сексагинта Приста

Сексагинта Приста

Сексагинта Приста е антична римска крепост, чието име означава в превод Пристанище на шейсетте кораба. Тя се намира в съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до брега на река Дунав. Крепостта е локализирана в края на ХІХ век от Феликс Каниц на основа на разстоянията между крепостите, отбелязани в римските маршрутни карти. Първите данни за кастела идват от записките на античния географ Клавдий Птоломей. Съвременни сведения за крепостта и останки от нея получаваме в началото на ХХ век от братя Шкорпил. При строежи и изкопни работи в двора на Военния клуб са регистрирани останки от крепостта, но археологически проучвания има чак в периода 1976-1978 г. и 2005-2006 г. В резултат са открити около 50 м от северозападната крепостна стена и кула, шест сгради, храм на Аполон и Принципията – щаба на военната част в Сексагинта Приста. Извършено е консервиране на откритите структури през 1976-1978 г. и през 2002 г. е отворена експозиция на открито “Сексагинта Приста”. В изминалите оттогава години обекта е социализиран и сега е сред посещаваните музейни експозиции към Исторически музей - Русе.

Карта на Сексагинта Приста

След анализирането на всички достъпни извори е установено, че кастелът получава името си във връзка с събития от края на І век, а именно Дакийските войни на император Домициан (85-89 г.). Тогава през р. Дунав, при устието на р. Русенски Лом е прехвърлен един римски легион, състоящ се приблизително от 6000 човека. Точно 60 кораба от типа пристис са били необходими за тази акция. В чест на победата над даките кастелът получава новото си име.
Доскоро се предполагаше, че на територията на кастела е съществувало неукрепено тракийско селище в периода от ІІІ век пр. н.е. до идването на римляните.

Сексагинта Приста

Последните проучвания доказват по безспорен начин, че хълмът е място, където траките са извършвали непознати за нас обреди и култови практики. Останки от тази дейност са стотици ями, от които засега са проучени около 50. Тракийският ямен комплекс е датиран в периода І век пр. н.е. – І в от н.е. Мястото е важно култово средище, а разположеното не далеч селище (на около 500 м) има важни търговски и политически функции. Този период е сред слабо проучените археологически в България. В ямите са окрити много керамични съдове, бронзови предмети, монети, кости и други находки. Част от съдовете са поставени цели. Уникален е зооморфен съд с богата врязана и излъскана украса, завършващ с глава на орел.

Сексагинта Приста

Проучени са останките от няколко сгради. Една от тях е храм на Аполон, в която са открити депонирани четири цели и фрагменти от оброчни плочки на Тракийския конник и Аполон, керамика, монети и други находки. На мястото си е открит и жертвеник на Аполон с надпис. Интересен е планът на открития храм. Той е ориентиран североизток – югозапад и по план наподобава християнски храм.

Сексагинта Приста

Оброчните плочки на Тракийския конник и Аполон са открити в екседрата на храма, положени в ями. Сградата преустановява функциите си в края на ІІІ век и върху нея е изградена една от най-важните сгради в римския военен лагер – Принципията. По това време (края на ІІІ - началото на IV век) е изградена късноантичният кастел, към който принадлежат разкритите през 1976 - 1978 г. сгради, северозападната крепостна стена и кула. В началото на IV век, при император Константин Велики е изградена и Принципията на кастела Сексагинта Приста. Това е голяма сграда, за съжаление частично разрушена от по-късни градежи. Въпреки това е установена нейната хронология - от началото до 80 те години на IV в. Сградата преустановява да функционира като Принципия при безредиците, предизвикани от готите в края на IV век.
Сексагинта Приста споделя съдбата на останалите крепости по десния бряг на Долния Дунав. Тя загива под ударите на авари и славяни в края на VI и началото на VII век. По-късно, през IX - X век, върху нейните руини възниква средновековното селище Русе . Ревизирано е твърдението за наличие на крепост от Втората българска държава тук. Откриването на християнски гроб и кости от други индивиди позволява да се предположи хипотетично, че в периода ХІІ- XV век тук е бил един от некрополите на Русе.

Сексагинта Приста

Следващите следи от обитаване са от края на ХІХ век - оттогава са останки от няколко къщи, девет септични ями и тунел. Възможно е той да води до арсенала на османското укрепление Кърк Джами. Към последното ниво се отнасят и останки от съвременната епоха (ХХ век).
По време на проучванията на римската крепост Сексагинта Приста в Русе през есента на 2009 г. археолози са открили фрагменти от келтска керамика. Това доказва наличието на келтско присъствие, но все още не може да се направи предположение дали следите са от келти-търговци или от обитатели на крепостта. На 21 януари в сградата на Регионалния исторически музей в града археологът Върбин Върбанов представи резултатите от проучванията на римската крепост.

Археологическите разкопки в крепостта продължиха от 1 септември до 2 октомври 2009 г. Били са проучени 25 кв.м. от Сексагинта Приста.