Лекции по История

Нове

Нове

Нове или както е на латински Novae, възниква на 4 км от днешния гр.Свищов, първоначално като огромен античен военен лагер, върху разгърната площ от близо 250 декара земя, на брега на река Дунав. Основан е около 45г.след Хр. по заповед на римския император Клавдий.Както повечето древноримски селища по днешните български земи, и Нове е издигнат върху съществувало по-ранно тракийско селище. Всъщност, първите заселници тук, са от епохата на неолита 3000-2600 г.пр.Хр., а присъствието на траките в този регион е датирано около 30 г.сл.Хр. до покоряването им от Марк Лициний Крас.

През 69 г. сл.Хр., легионът, основал лагера Нове, е заменен от един от трите елитни легиона на император Веспасиан – Първи Италийски легион ( Legio I Italica).Изпратен да защитава границите на Римската империя от варварските племена отвъд Дунава, именно около постоянния лагер на този легион, в продължение на близо четири века, се развива мощно-процъвтяващият град.


Безспорно, огромната сила и значение от това развитие се определят и от стратегическото разположение на града на важен кръстопът, през който се минавало от отвъддунавските земи към Филипополис, Константинопол, а също – и към Черно море. Нове, заедно със съществувалите някога крепости Сексагинта Приста, Доросторум и Рациария, оформял външната отбранителна линия за римската империя по река Дунав.


Днес, останките на античното селище са сравнително добре проучени, благодарение на провежданите от доста години разкопки от съвместна българо-полска археологическа експедиция. Изцяло е разкопан и проучен центърът на военния град с главната му сграда, жилищните части, термите, военната болница, както и щабът на легиона. Установено е, че след приемането на християнството за официална религия в Римската империя ( 313 г. ), късноантичният Нове е разполагал и със своя епископия.


Като смятан за най-добре запазен и проучен военен лагер в северозападните провинции на империята, по инициатива на ентусиасти - любители на древната история от Италия, Германия, Франция и други страни, заедно с подкрепата и съдействието на Общината в Свищов, вече две поредни години - малкото дунавско градче се превръща в сцена на вековете. През юни’2008 година се провежда Първият фестивал на античното наследство, наречен “Орел на Дунава”. А тази година, Свищов отново беше арена на зрелищни боеве между римляни и варвари, демонстрация на римски военни стратегии и техники, атрактивни гладиаторски битки, възстановка на легионерска сватба, пазар за роби и всякакви други събития, пренасящи ни векове назад, сред древния дух и атмосферата на Рим.