Лекции по История

IV. Развитие на географията през XVI – XVII век.

С достиженията на картографията в този период с най-голямо политическо и икономическо развитие от европейските страни се отличава Холандия.С развитието на науката и мореплаването възниква необходимостта от изобразяването на обратната страна на Земята,а от там и прилагането на нови научни способи за картографията.
До колкото бива потвърдена кълбовидната форма на Земята се появява необходимостта от изработването на глобуса.Първият глобус е създаден в 1492г. наречен “земната ябълка” на Мартин Бехайм.На този глобус са изобразени източнокитайските брегове,островите Ява,Цейлон и Япония.Все още обаче на него няма информация за Новия свят.Важното обаче е,че Бехайм върнал на картата координатната система и ориентацията на север,а не на изток както била до тогава.
Основен център на света е Йерусалим.Постепенно научните открития доминират над религиозните догми.
Първото изображение на островите Куба,Хаити и др. е дело на Христофор Колумб.
Карта с тези острови и части от северните брегове на Южна Америка (наречена “земя на светия дух”) е била съставена от Хуан де Коса през 1500г..На картата на света от 1508г. този бряг е отбелязан като “земя на светия кръст” или Нов свят.
- Йохан Шенер - през 1515г. изобретява нов глобус.На него са показани приблизителните очертания на Южна Америка с оказаното наименование Америка.На юг от нея е изобразена огромна територия с името Бразилия.На мястото на днешна Северна Америка е изобразен голям остров с приблизително точните днешни очертания на бреговете на Флорида и Мексиканския залив.
Разцветът на картографията през XVIв. е свързан с Герард Меркатор.Той е завършил университета в Льовен,където изучава философия и богословие.
През 1517г. Еразъм публикува трактат,в който упреква обществото в укор към агресия.Под негово влияние в университета започва да се чувства духът на точните науки и анализи.Меркатор започва да изучава самостоятелно математика,астрономия и география.Първата изчертана от него карта е от 1537г. и това е картата на Палестина.
През 1538г. чертае друга карта – карта на света.На нея са изобразени три суши:Старият свят (Европа,Азия и Африка), Новият свят (Америка) и обширната полярна земя.През 1541г. Меркатор изобразява глобус с приблизително точно очертание на земния глобус.
В 1554г. той издава ранна карта на Европа,в която достатъчно подробно са представени Централна и Южна Европа.Приблизително точно са отразени Скандинавското и Колското крайбрежия,а много по неточно източна Европа.
През 1569г. е създадена голямата карта на света с използване на правоъгълна проекция и наличие на паралели и меридиани.
Меркатор създава множество карти.107 от тях са с подробни географски описания.Автор е и на някои географски произведения.В 1548г. той преиздава в пълен обем география на Птолемей с богат набор от географски карти.
- Абрахам Ортелий – 1570г. той издава като сборник “Зрелища на земния свят”.В този атлас са събрани 70 карти и 53 картни листа с подробни текстове за изобразените територии и списък на географските обекти.