Лекции по История

III. Развитие на географията през късното Средновековие (XII - XIII век).

През този период географията е свързана с опитите на европейците да установят контакт с монголите,което довежда до няколко мисионерски пътувания.
Първо е мисията на доминиканските монаси,водени от Пияно ди Карпини от 1245г.,които достигат гр.Каракорум (столицата на Монголия);Отец Бенедикт.
Много по-важна е мисията на Рубрук – 255г..Той е първият европеец,който много ясно очертава релефа на Централна Азия.Рубрук е установил,че на изток от Урал няма никаква защитна река,която де тече на юг подобно на р.Волга и р.Дон.Така стигнал до заключението,че Централна Азия е висока земя със специфично географско значение.Достига и до заключението,че съществува специфичен климат,който закономерно се изменя на ширина и във височина.Той дава ценни сведения за Сибир и Китай.
Марко Поло прави 17-годишно пътуване в Източна Азия и най-вече в Китай.Много подробни са описанията му за великата Китайска равнина и за провинциите Шенси,Шанси и Съчуан,провинцията Юнан (южнокитайска провинция).Той описва природата,населението и бита им.Марко Поло достига до границата с Индокитай.Много важни са описанията на находищата на каменни въглища.Прави подробни описания на китайските градове,пристанища,кораби и занаяти.Споменал е за Ципанго (днешна Япония).Когато се завръща в Европа издава много книги като една от тях е “Книга на господин Марко Поло” – написана в генуезкия затвор.
През XIII и XIVв. тези мисионерски пътувания с религиозна цел към Азия продължил Джовани Монти Корвино – пътува в Иран,Индия и най-вече в Китай.Интересни са описанията му за климата и мусоните в тази част на света.
В Китай пътува и Андрей от гр.Перуджа,който прекарва 10 години в Пекин и Зайтун.
В началото на XIVв. Китай е изследван и от монаха Йордан,който прави описание на трите Индии.Според него това са:Малка Индия,Велика Индия и Островна Индия.
Одорихо Порденоне е съвременник на Йордан.Около 15 години престоява в Западна Индия.Ценни са описанията му в Китай,за Тибетското плато,за платото Оргос и провинцията Шенси.
През средата на XIVв. арабската география постепенно започва да запада.
- Ибн Батута прави описание на целия арабски свят и Централна Африка.
Руската география е представена от изследванията на Афанасий Никит (търговец от Твер) – «Пътуване зад три морета».Той е първият между всички европейци,които дават правдоподобно описание за Индия,първия социален географ.Прави описание на отделните индийски касти и съсловия.Описва и целия китайски регион.