Лекции по История

Дуросторум

Дуросторум

История на Дуросторум
Градът е основан още отпреди повече от 5000г. пр. н.е от траките.След това Римската империя превзема града и основава aнтичният Дуросторум през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите. Тук е роден “спасителят на Рим”, наричан още “последният римлянин” Флавий Аеций. Тук през 303 – 307 година постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи.


Хронология
105 - 106 г. - В тракийското селище Дуросторум е настанен XI Клавдиев легион със задача да охранява голяма част от Дунавската равнина и границата на Римската империя
106 - 169 г. - Дуросторум е укрепен военен лагер на около който възниква цивилно селище (канабе)
169 - 176 г. При император Марк Аврелий укрепеният с крепост лагер и прилежащото му селище прераства в град. На гражданите му са дадени граждански права.
II в.- Възниква гр. Тутракан с римското име Трансмариска.
238 г. - Дуросторум е нападнат от племето 'карпи'. Жителите му са ограбени, а част от тях са отведени в робство.
294 г. - На път за Сирмиум (на изток) император Диоклециан посещава Дуросторум.
303 г. - На път за Никомедия (връщайки се от изтока към Рим) император Диоклециан наново се отбива в Дуросторум.
302 - 304 г. - Крепостта на Дуросторум е възстановена и допълнена с нови елементи.
304 г. - Император Диоклециан отново идва в Дуросторум. Оттук командва възстановителните работи по римските крепостни укрепления в басейна на Долен Дунав.
366 - 369 г. - Във връзка с т.н. Първа Готска война император Валент пребивава в Дуросторум.
376 г.- Голяма група готи със съгласието на император Валент преминават река Дунав при Дуросторум на път към Тракия, където имат намерение да се заселят.
388 г. - Дуросторум става седалище на епископия


396 г. - В Дуросторум се ражда един от големите римски пълководци Аеций
IV — VI в. - Тутракан е селище от градски тип.
527 - 565 г. - По време на управлението на император Юстиниан I е възстановена крепостната стена на Доростол.
586 г. - Аварите превземат Доростол. Градът не е разрушен и продължава да бъде важен военен център на маневрите на византийската войска в района на Долен Дунав.
593 г.- Византийския стратег Проскос приема Доростол за резиденция на своите войски в действията срещу славяните
кр. на VI в. - Властта на Византия над областта на Долни Дунав се превръща във фикция. Много знатни жители на Доростол се преселват в областта Анкона (Южна Италия).
кр. на VII в.- Доростол (след това Дръстър) е вече владение на Първата Българска държава.