Лекции по История

9. Римска култура

До 5 в.сл.н.е. се оформя Римската култура. Основен език е латинския. Древен Рим започва да колонизира с цел разпространение на културата си. Отличава се строителството на пътищата.
Първо са започнали с водния път. През 2в.пр.н.е. има частична колонизация и в Тракия. Римския император противопоставя тракийските племена едно срещу друго.Така завземат земите им. Окончателното падане става при тракийския цар Реметал.

Има отличителна организация на войската. Всички те оставят отпечатък върху архитектурата. Разделят Балканите на 3 провинции - Мизия, Тракия и Македония. Поставят главни градове, в които е имало управление. В Тракия този град е бил Филипополис. Мизийската армия се състои от два рода войски: помощни (кохорти) и пехота (ювели). Войската е била платена. Служили са 20 години. Ако след това войникът остане жив се е пенсионирал. Получавал е имоти, земи и военна диплома.

Започва силен процес на урбанизация. Възникнали са т.нар.  военни лагери. Те постепенно са се превръщали в малки градове .Имат и големи имения. Строят се на различни места и носят следните наименования: vilaurbana (градска), vilasuburbana (крайградска), vilarustica (извънградска). Строежа на пътища е била най-важната част за Римската култура. Имало е няколко вида пътища - главни и второстепенни. Главните свързват провинциите. Започва смесване на етническите групи. Имало е пътни станции.

Римското зидарство използва мокрия разтвор. Използвали са камъка, дървото и тухлата.
Има няколко вида зидария:
- opus quadratum  -суха зидария; използвали са железни скоби;
- opus icertum - каменни блокове, споени с хоросан; за подравняване са използвали дървени греди;
- opus reticulatum - камък и тухла; тухлата е в ъглите на стените;
- opus mixtum - смесена зидария; каменни пояси, които се редуват с тухлени пояси през един метър.