Лекции по История

7. Тракийска култура

Ранните тракийски племена са носители на бронза. Съществуващата тракийска култура се свързва обаче с желязната епоха.
Селищата са били неукрепени, а жилищата са били тип колиби. Имало е и такива, които са били укрепени.По-късно селищата стават средищни резиденции.Тракийските жикища са били свободностоящи в участъка на селището. Жилищата са имали широк двор, който е служел предимно за стадата.
Има употреба на лекия грънчарски кръг. Керамиката, изработвана на този кръг е луксозна. Рудниковите мини, които и до днес се използват, са били открити още от траките. Тракийския град Чертиград се счита за едно от изцяло рударските селища. Бронза е продължал да се използва наравно с желязото.

Развитието на тракийската култура през Халщата е неравномерно. Най-ранните могилни некрополи са открити през 12 в.пр.н.е. Установени са няколко вида погребения, дори и такива, които са били в свито положение. Върху могилите са регистрирани и т.нар. вторични погребения. Извършвани са и екзекуции. Не само първичните погребения са били съпътствани с накити и съдове, а също и вторичните, като при войниците е открито и тяхното снаряжение. Има и трупополагане и кремация, която се е извършвала на място. Преобладава кремацията. В могилите се изгражда кръгла, правоъгълна или квадратна камера. Били са погребвани с облеклото. Поставяла се е и гробна храна. Глинените урни са били изработвани на ръка. Има еднокамерни и двукамерни съоръжения. Ако е двукамерно в едната камера се поставя урната, а в другата - гробната храна.

Керамиката се характеризира с високи съдове с езичени дръжки. Глината обикновено е песъчлива, сиво-кафява. Тя е по-слабо пречистена. Били са битови. На колелото са използвали т.нар. черна глина.

Латенската епоха в Тракия се характеризира с появата и утвърждаването на държавната организация. Настъпва в Югоизточна Тракия. Започва Древногръцката колонизация най-вече по Черноморието. Траките започват да черпят от Древногръцката архитектура и техните култови паметници. В българските земи са регистрирани над 6000 могили. Могилите не се срещат самостоятелно. Основен начин на погребението тук е трупополагането. От богатите семейства при погребване на мъжа се е погребвала и жена му при него (жива или доброволно умъртвена). Това са т.нар. фамилни гробници. Характерна е купулната гробница. Тя е от голяма кръгла каменна камера. Поместват се гробни легла, които са били иззидани. От централната гробна камера излизат едно или две предверия и един тесен засводен коридор към изхода. Изхода е бил символичен, защото е зазидан с голям камък, желязна решетка или и двете. В едното предверие се поставя гробната храна, а в другото гробните съоръжения. Това са малки помещения. Пред гробницата на знатните семейства са били погребвани и конете с колесницата. Скалните гробници се появяват от края на старата желязна епоха. Те са по-скоро символични. В тях към гробното легло са издълбани стълби.