Лекции по История

6. Културно влияние при арабите

Много от вас ще се запитат защо обръщам внимание на културата, а аз ще Ви отговоря,че това е процес, който през VІІ-VІІІ век разкрива най-ярко състоянието на една страна. Затова можем да кажем ,че докато за Арабия това е техният „Златен век”, когато се развива голяма част от тяхното научно богатство, то за Византия настъпват така наречените „тъмни времена”, тъй като по това време тя е разкъсвана както от вътрешни междуособици, така и от непрекъснати военни сблъсъци, както с арабите , така и с българите.

Трудно е да се каже,кой от кого взаимства по това време, защото не бива да забравяме ,че върху културното влияние на Византия повлияват доскорошните йизточни провинции, които пременават в редиците на Арабия. Идеята за културното влияние е залегнала и в труда на Г.Г.Литававрин-„Византия между Западом и Востоком”,голямо значение за културното влияние оказва .Грабар,който разкрива тайните на ислямското и византийско изкуство, както и много други изкуствоведи.
И все пак остава въпросът коя от двете страни е дала най-много на света? А дали не са и двете? Мнозина ще се съгласят, че всяка от тях е дала много, а двете заедно са дали всичко…