Лекции по История

6. Египетска култура

От Египет тръгва най-ранната писменост. Науката,която изучава Египетската култура се нарича египтология. Историята на Египет е великолепно документирана. Египет има древна организация, религия и идеология.

Известни са три основни периода:
- Старо царство (2700-2400 г. пр.н.е.) - свързва се с трета и четвърта династия на фараона
- Средно царство (2000-1800 г. пр.н.е.)
- Ново царство (1500-1000 г. пр.н.е.) - 18-20-та династия на фараона.

Диапазона на Египетската цивилизация обхваща период от 2500 години. Египетската държава се развива и на базата на няколко направления в производството:
- високо развито земеделие - изградена е специална система от канали
- високопроизводствени занаяти, сред които се отличават грънчарство, стъклопроизводство, текстил, кожарство, производство на хартия и папирус.

Властта в Египет е била съсредоточена в ръцете на фараона. След смъртта си той се е превръщал в божество. От тук се корени култа към мъртвите. Те вярват в безсмъртната душа. Строели са се пирамидални гробници. Началото на самата пирамида датира от 3-та династия. Тези пирамиди се наричат ромбоидни.
Пирамидата на фараона Хеоп - 1146 метра височина; за нейната направа са били използвани 2 млн. и 300 хил. каменни блока.
Главният им бог е бил Амон Ра.

По времето на Средновековното царство нараства броя на занаятите. Столицата е била Тива. Бедните са били отделени с крепостна стена от богатите. Намалява обема на пирамидалните гробници .В Средновековното царство се изграждат цели гробищни комплекси. По времето на Новото царство столицата се премества от Тива. Новата столица е построена в чест на бога Ра. Появява се „долината на мъртвите”. През 18-та династия се развива египетската архитектура. През 19-та династия управлението е в ръцете на Рамзес 2-ри - има подем в архитектурата, скулптурата и др. Жената на Рамзес 2 е Нефертити. От тази епоха е големия молитвен храм Сет 1. Скулптурата и живописта са имали огромно значение в Египет. По този начин са се възвеличавали фараоните. Живописта има една особеност, характерна само за египетската култура. Използвали са техника наречена Енкаустика. Древноегипетската писменост е характерна с йероглифното писмо. То е разчетено за първи път от Жан Шамиольон. В началото на 19 в. Той открива и прави стройна система от възникването и началото на писмеността. Картинната писменост постепенно преминава в йероглифи. Продължител на делото му е египтологът Гастон Масперо - представя система от грижливо съчетани знаци, които разкриват същността на писмото. Гастон открива мумиите на фараоните от Новото царство.