Лекции по История

5. Егейска и Хеладска култура

1. Егейска култура - нарича се още Минойска или Критско-Микенска. Това е културата на Предкласическа Гърция и се развива през 2-3 хил.пр.н.е. От този период са известни най-големите археологически открития от 70¯те години на 20 в.,които свързваме с името на Хейнрих Шлиман (откривателя на хълма Илион, Троя). Истинския откривател е Артър Евънс, който също открива и двореца в Кносос.

Егейската култура е разделена на 3 етапа:
- ранен - 2800-2000 г.
- среден - 2000-1500 г.
- късен - 1500 г.

Най-големия разцвет е през средния период, особено на о.Крит. Строят се дворци, развива се каменната пластика,глинената пластика.Като обществени организации са действали робовладелческите владетели.Обикновено жилището е било двуетажно и водоснабдено. Имали са канализация.Познавали са лекия грънчарски кръг.

2. Хеладска култура - това е културата на ранногръцките племена.
Дели се на няколко периода:
- ранен - свързва се с бронза и Енеолита
- среден - хеладски период - разцвет
- микенско-хеладски период

Градовете са се издигали на високи и недостъпни места, оградени с високи крепостни стени. Строителната техника е също циклопски градеж. Височината на крепостните стени достига до 6 метра. Типични за гробнишката архитектура са куполните гробници. Погребалния обред е бил трупополагане. При богатите погребения са оставяни дарове - златни и сребърни съдове - което показва вярата в задгробния живот. Характерен е стенописа - фигурални сцени. Най-често срещани съдове от този период са хидриата и амфората (с три дръжки). Особено внимание са обръщали на оръжието. Защитното оръжие е най-често леко и от кожа. Краят на тази култура се свързва с дорийското нашествие.