Лекции по История

4. Древна Гърция

1. Периоди:
А) Тъмни векове
Б) Архаичен период
В) Класически период
- ранна класика - средата на 5 в.
- късна класика - първата четвърт на 6 в.
Г) от 6 в. до 1 в. следва елинистическия период. Най-високия етап от развитието на древногръцката култура. Неин наследник става римската цивилизация.

2. Древноелинска архитектура - основно архитектурно съоръжение е храмът (жилище на божество). Гърците са политеисти. Храмовете са построени от мрамор. Един от най-старите е храмът на Хера (8 в.пр.н.е.; на Олимп); храма на Аполон в Коринт, храма на Артемида в Ефес (строен е 120 години), храма на Посейдон (един от най-запазените), Атински некропол. Гърците са били усъвършенствани в строителните техники. Ранната строителна техника е сухата зидария. Зидарите използват големи каменни блокове с неравни размери.

Видове зидария:
- opus pelasgicum - каменни блокове с добре оформено лице; фигурите са били запълвани с по-дребни камъчета;
- opus isodomum - използва се Класическия период; представлява каменни блокове с правилна паралелепипедна форма (почти всички тракийски гробници по българските земи са построени с тази техника);
- opus psevdoisodomum;
- opus emplectum = cementcum - използва се свързващ разтвор.

В архитектурата на Древна Гърция има 3 стила:
- дорийски
- йонийски
- корински

Названията им идват от географската област. Дорийския се разпространява в континентална Гърция, а коринския е производен на йонийския или е негов вариант.

Градоустройство:
Градовете се правят с предварителен план - планировка, улична система, жилищна, храмова. В Древна Гърция има големи архитекти като например - Хиподам. Неговата градоустройствена система се базира на уличната система. Уличната система се базира на световните посоки. На второ място в древногръцките полиси и градове са акрополите. В архитектурата на Древна Гърция храмовото строителство заема централно място .Водеща роля има Атинския акропол. Той е най-съвършения в древноелинската архитектура. Бил е населяван още от ахейци, някъде към 12 в. През втората половина на 5 в. започва неговото градоустройство. Архитект е Фидий, но участват и други. Перикъл е вожд на атинската демокрация.

През нея се открояват 4 основни архитектурни паметници:
1) Партенон - така се нарича храма на Атина. Построен е през 447-432 г. Под ръководството на архитектите Иктин и Каликрат. Сградата е изградена в съчетание от дорийски и йонийски стил. Това смесване на стилове повлиява на строежа на храма. Храмът е бил открит, заобиколен с колони, стълбище, което извежда на платформа, където е храма. Колоните са с височина 10 м. и ширина 48 см. Входът е от изток. Централната част на храма се нарича наос. Размерите на храма са 35 м. на 74 м.

2) Арехтейон - сравнително малка сграда. Храма е разделен на две части, т.е. е посветен на две божества. Източната е посветена на Атина, а западната на Посейдон. В него има ложа. Тя се нарича ложата с кариатидите (красиви корински момичета). Върху раменете на тези 6 красиви момичета е стъпил Антаблеман (хоризонтална греда, която поддържа покривната конструкция). Това е един от най-красивите храмове.

3) Атина Нике - той също има впечатляващ външен вид. Атина има много превъплащения. Храма изобразява малка бяла птица, но без крила. Изобразена е така, защото това е символ на победата. Този храм е малък, с размери 8-13 м. и 5 на 40 м.

4) Пропилен - тържествен вход, предверие, от което се осъществява влизането в некропола. Входът е наречен портик (колонален). Тези колони са били аркирани. Били са 4 на брой.

Градовете са били укрепени в каменни крепостни стени. Имали са правилни очертания, като в четирите страни е имало порта. Главният ансамбъл от обществени сгради се е наричал агора.
Обществени сгради - булевтерион (храм на градските съветници), одеон (малък градски театър), екседра (подиум,на който са излизали съветниците). Други обществени сгради са гимназиона и стадиона. Жилищата са били изградени от обработван камък, кирпич и дърво. Вътре стените са били с варова настилка. Всеки член от семейството е имал собствено помещение. За жилището е характерен широкия двор, който е бил с портник и е бил защитен с високи каменни стени. Имало е само един вход.

Скулптурата се разграничава на два вида:
- обществена
- религиозна
Друг отличителен белег в древноелинската скулптура е обобщеност, голото тяло. Познати са няколко етапа в развитието на скулптурата:
- Архаичен - 7-6 в.
- Строг стил - 5 в.
- Ранна класика - края на 5 в.
- Късна класика - 4 в.
- Късен период

През последния период се зараждат Пергамската и Родовската школа. В първите два периода фигурите са доста сковани, излъчват повече сила, но са неподвижни. През късния период се забелязва финес. В древногръцката керамика има голям асортимент от съдове с различно предназначение. Бива два вида: червено-фигурна и черно-фигурна. Украсена е с различни фигури - геометрични, митологични елементи, еротични сцени. Има монетосечене. Първите монети са се появили около 7 в.пр.н.е. в Лидия .Били са отсечени от елктрон (сплав от злато и сребро). Най-характерна е сребърната монета.