Лекции по История

2. Географията във Византия и Славянския изток.

Във Византия географията е на изключително ниско ниво.
- Козма Индикоплув – извършва посещения в Индия,Китай,Арабия и Африка.Впечатленията му са публикувани в “Християнска география за Вселената” – повлияна е от догмите на Църквата.Земята е представена като правоъгълен остров,оградена е от правоъгълен океан.Зад океана е представен рая,от който изтичат четирите свещени реки – Нил,Ганг,Тигър и Ефрат.
Географията в Славянския изток обаче е на по-високо равнище.Славяните са имали доста добри познания за Източна Европа.Това е отразено в древните руски летописи.Особено ценен е летописът на Нестор.Много по-известни извън Русия са хожденията (пътешествията) с религиозна цел до Йерусалим и Палестина.Най-голяма географска стойност през този период има книгата “Посещението на игумен Данаил по светите земи”.В нея е направено описание на стопанството и природата на Палестина.
Развитието на географията в Китай през ранното Средновековие е свързано с пътешествието на Фа Сян,траещо 15години.То започва в 399г. и е в западна посока към Средна Азия.Фа Сян достига до Афганистан и по море през Цейлон и о-в Ява се връща в Китай.През 414г. той написва книгата «Описание на будистките държави» (Фогоцзи).Описанията засягат основно пътешествията му в Индия и Афганистан.
- Сюан-Цзян – 17г. пътешества в Индия като стартира през 629г.Подобно на предшествениците си той е посетил цяла Средна Азия,описал е пътя на коприната.В 648г. публикува дневника си «Записки за пътуването на запад» (Синиицзи).
Тези две книги играят основна роля в развитието на географията не само в Източна Азия,но и на целия континент.