Лекции по История

2. Географията във Великобритания.

През 1903г. е открита първата географска катедра в Лондон. През 1932г. е създаден института на британската география. В началото на XXв. в Англия доминира геоморфологията,но в последствие нараства интереса към социалната и политическата география.Появяват се задълбочени географски публикации,като например “История на географските открития” и “Изследвания на Джеймс Бейкър”.
-Джеймс Грегъри прави анализ на процеците на същността,методологията и приложните достижения на географията за света.
-Джонсан публикува очерк за развитието на социалноикономическата география в англоезичните страни.
-Фриман работи в областта на историческата география.
Най-голямото страносветско изследване е на Роксби и е изследване на Китай.
През 50-те години географията по описание на регионите отстъпва мястото си на социалната география.Представител е Питър Хагет.Той публикува учебника “Пространствен анализ на икономическата география”.Хагет и Р.Чорли за първи път прилагат математическото моделиране и лансират идеята за обединяването на двата клона на географията.