Лекции по История

1. Необходимост от изучаването на археологията

В миналото археологията е била помощна дисциплина, а сега е на едно равнище с историята. Тя има свой собствен предмет, но борави с исторически факти. Историческия извор често носи неточна информация. Археологическия паметник е неподправен исторически извор. Археологията е наука, която се осъществява на открито, но има и своя теория.

Периодизация на българската археология:
- Праистория
- Античност
- Средновековие

Праисторията има 5 етапа. Този период е най-дълъг. Етапите са:
- Палеолит
- Мезолит
- Неолит
- Енеолит
- Бронзова епоха

Палеолита съвпада с Ледниковия период. Условията за живот са сурови. Защитавали са се от климата в пещерите. Използвали са няколко вида сечива: микролити, макролити и клинове. Палеолита има 3 фази: ранен, среден и късен. През ранния се използват готови сечива, а през останалите - артефакти (изкуствено направени). Това са сечивата от кремък (пробой, стъргалка, чопър, кремъков нож). Археологически находки от този период има в пещерите Бачо Киро, Самуилица 1, Самуилица 2, Леденика и др.

Мезолита е от края на Ледниковия период - от края на 12 хил.пр.н.е. до 6 хил.пр.н.е. Човека открива лъка и стрелата, като прави върха на стрелата от кремък. Ефективността на лова и обработката на кожата е по-голяма от предходния периос. В България мезолита не е добре изучен поради липсата на паметници. Единствения такъв са Побитите камъни.

През неолита човека излиза от пещерите и започва да се заселва край реки и по-удобни места за живеене (6-5 хил.пр.н.е.). Емблематичен паметник е Карановската селищна могила. Там са открити първите човешки жилища. Открити са сечива, керамика, съдове и основи на сгради. Това е епоха на революция. Неолитната керамика е една от най-красивите - спирали, триъгълници и др. за украса. Изработвали са се ръчно. Появяват се земеделието и скотовъдството.

Енеолита има три фази. Открита е медта. Разкрива се голяма селищна структура. Открити са над 400 селищни могили - Хотница, Виница, Криводол, Яса тепе, Градешница. Появяват се каменни култови съоръжения (догмени). Открит е Варненския некропол (селище с гробище) - първия в света от този вид. Има два вида погребение - кенотафи и хокер.
- кенотафи - символично погребение; без наличие на останки; изграждат гроб и почитат паметта на мъртвия.
- хокер - останките са в свито положение (ембрионална поза); погребвани са с предмети.
Първите златни предмети са открити в некропола. Има култ към жената като майка (матриархат). Златни накити са открити при Котница. Керамиката се усъвършенства - чашки със столчета, много украса и др.

Бронзовата епоха започва от 3 хил.пр.н.е. Бронзът е сплав от мед и калай. Изливат се в пясъчни или каменни форми, като след това се дообработват с каменен чук. Произвеждат се първите сърпове. Бронза замества много от каменните сечива, най-вече в земеделието (мотики, лопати). Развива се и търговията. Открити са първите плавателни съдове. Открити са и бронзови котви. Има домонетни форми за размяна. Те са два вида: sponolilos (средиземноморска стрида), върховете на бронзови стрели и копия, но с тъп връх. Бронза не слага край на каменните сечива. Той служи за дообработка на камъка. Селищата за първи път започват да се укрепяват (каменни крепости). Жилищата стават просторни, продълговати с една стая с абсидна (извита) стена. Имали са един вход и са били разположени около крепостната стена. Огнищата са били в средата на селото (около 150 на брой). Керамиката е подобрена, но не по-украсена. Появяват се асковидни съдове с извити гърла. Има и съдове с крушовидна форма, а също и изработени от бронз. Те са се отливали в калъпи или са били изковани (начало на металургията). Има развитие и на изкуството. В пещерата Магура са открити най-ранните пещерни рисунки. Има два стила в изкуството: линеарен и геометричен. Има и съдове от злато и сребро. Техниката на кованото злато се нарича торевтика. Погребалния обред е чрез кремация. Извършвали са се жертвоприношения на животни. В гроба са се поставяли гробни данни.