Лекции по История

16. Търновска школа

Майсторите от търновската школата били канени из цяла България, за да изрисуват църквите. Има два стила в живопистта - Комнин и Палеологов. Най-вече работят по Палеологов. Характерен е нейния реализъм и портретен индивидуализъм.

По-важни произведения:
- религиозния календар - в св. 40 мъченици има запазени 35 сцени от този календар
- Боянски стенописи - световно значение; предхожда италианския ренесанс
- Земенската църква св. Йоан Богослов - стенописи; има изобразена железарска работилница, което е много нетрадиционно
- параклиса в Хрелиовата кула в Рилския манастир - 1335 г.: стенописи със сцена на българско хоро със съпровод от духови инструменти
- стенописи в скалните църкви по Русенски Лом - портрет на цар Иван Александър в цял ръст - 14 в.
- Манасиевата хроника - от мозайка; 69 миниатюри, 16 летописни бележки; портрет на автора
- Томичов псалтир - художника е владеел тонове и полусенки
- св. Богородица и Исус Христос - иконостас; най-често изобразяван
- чудотворната икона от Бачковския манастир от 1311 г.
- Несебърска Богородица - 1342 г.
- Христос Пантократор - св. Александър Невски
- св. Георги - Пловдив

Има малко останки от дървени иконостаси:
- параклиса Свето Преображение
- Владишкия трон
- Царските двери в Охрид и Рилския манастир

Изключително много се е развила книжовността. Бива два вида - официална и скрита. Има запазени и графитни надписи.