Лекции по История

15. Столицата Търново - архитектурен и градоустройствен облик, жилища, църкви и манастири

За разлика от другите градове за Търново има много запазени писмени и др. извори, но те не могат да дадат представа за градоустройствения облик. За него имаме данни от архитектурните изследвания.
Столицата е била разположена на няколко хълма - Царевец, Трапезица, Момина крепост и търновската св. Гора. Гъсто е била заселена крайречната ивица на р. Янтра. Основни звена в укрепителната система на града са били Царевец и Трапезица. Хълмът Царевец е изцяло проучена цитадела. До голяма степен са проучени и кварталите по поречието на р. Янтра. На хълма Царевец са открити 500 жилищни постройки и 23 църкви. В Асеневия квартал са открити още църкви. Общия брой на църквите в Търново варира между 50 и 100.

В края на 11-12 в. се оформя феодалното владение на Асеневци. Водещи доминанти на градоустройството са: крепостна система, царския дворец, патриархалния комплекс, кварталите на хълма Царевец. Основни полюси на Търново са: цитадела, Царевец, Девин, Трапезица, Асеневия квартал, Френхисар. Самия Царевец има своя квартална застроеност.

Укрепителната система на Търново и специално в Царевец е била с дебели каменни стени, имало е 3 входа, с 3 последователни порти и кули. Първата порта е имала подвижен мост. В цитаделата е имало още няколко порти - т.нар. малка порта и Френхисарската порта. Малката порта осъществява и връзката с манастирите. Владетелят най-често е преминавал през нея, когато е отивал на тържество в църквата св. 40 мъченици. Дворецът е имал отлична водоснабдителна и канализационна система. Само в двореца е имало отоплителна система. Хигиенизирането е ставало в р. Янтра. Водоснабдяването е ставало освен с кладенци и с чешми. Имало е много площади. Уличната система е била съставена от тесни калдъръмени улички, изсечени в скалите стълби и процепи. Най-широк е бил пътят по западния склон.

Известни търновски манастири са:
- св. 40 мъченици - бил е голям комплекс
- манастира около цитаделата св.св. Петър и Павел - една от най-красивите църкви със стенописи
- Преображенския манастир - на 5 км. от Търново, действащ и днес
- Килифаревски манастир - книжовна школа на патриарх Т.Тъновски
- Капиновски манастир - от времето на цар Константин Тих Александър