Лекции по История

11. Славянската и старобългарската култура преди създаването на българската държава

1. Раннославянски култури
А) Пшеворска - 1 в.пр.н.е. - 4 в.сл.н.е.; Полша; има трупоизгаряне;
Б) Зарубинецка - 2-1в.пр.н.е.; Беларусия; трупоизгаряне; урна със сиво-черен цвят;
В) Черняховска - 3 в.сл.н.е.; Западна Украйна; трупополагане и трупоизгаряне; най-висока степен на развитие; носителите на тази култура населват нашите земи.

2. Прабългарски култури
А) Тащъкска - Алтайските планини; трупоизгаряне и трупополагане; подготвяли са се гробни съоръжения; има жертвоприношение на животни;
Б) Салтово-маятска - Аспаруховите българи; 7-10 в.; заселени в северно-черноморските степи; създаване на Стара велика България; създаване на столицата Панагория; с.Малое Пересчепино - голямо прабългарско съкровище - дарено на хан Кубрат от Византия при провъзгласяването му като патриций.

3. Селища
Най-ранните селища са открити в Североизточна България. Има 4 типа жилища - вкопани, полувкопани, земни и надземни. Беден инвентар в жилищата. Отоплявали са се с каменна печка. Прабългарите са си правили кожени палатки - юрта. Постепенно усвояват славянската землянка. Селищата са се наричали аули. Първото разкрито селище е на територията на голямата базилика в Плиска. Жилищата са били от 7 кв.м. до 35 кв.м. Друг открит аул е при с. Кладенец. Защитната стена е то дървени колове - стобор. Има и каменна стена, вал и ров. Такъв вид укрепление има и Плиска. Тя е била 23 кв.км. и се е деляла на две части - вътрешен и външен град. Външния град е бил с вал и ров, а вътрешния с каменна стена. Хана е бил във вътрешния град. Лагера на хана е имал неправилна форма. Височината на крепостната стена е била 10 м. В четирите стени е имало по една порта с две кули. Плиска се е намирала в Шуменското плато. Има търговски комплекс и тържище както и странноприемница  Има и езически храмове - например Капища. Уличната система се е състояла от една улица дълга 1 км. Двореца на хана е бил отлично отоплен и водоснабден. Има голямо водохранилище и баня, както и подземни коридори.