Лекции по История

10. Византийска култура

1. Периоди:
 - ранно християнски - 4-6 в. - характеризира се с началото на християнството и строителството на храмове;
- 7-9 в. - християнска България;
- 11-12 в. - пълна власт на Византия над България.

2. Етапи на укрепителна дейност:
- от император Теодосий 2 – строи се Теодосиевата стена; състои се от ров и две каменни стени;
- края на 5 в. и началото на 6 в. - Анастасий 1 - изгражда Анастасиевата стена; укрепява Черно и Мраморно море ;дълга е 49 км.;
- 6 в. - Юстиниян Велики - римският град започва да запада. Въпреки това продължава строителството, но сградите не са така величествени и нямат мраморна украса. Има пъстрота в населението. Развива се търговията. Утвърждава се християнството. Има голямо сечене на монети. Развиват се големите градове, подсилват се крепостите и някои военни лагери. Увеличава се разнообразието на кулите. Има нов тип сграда - църквата. Тя приема посока изток-запад. Има открити над 260 базилики по българските земи. Изграждат се и манастирите. Известни църкви от 4-6 в. са: Беловска базилика ,Св.София, Червената църква, Еленската църква.

3. Базилика - в Древен Рим се нарича обществена сграда най–често със съдебни, политически и икономически функции. Представлява голямо правоъгълно трикорабно здание, чийто среден кораб е по-висок от двата странични. Обикновено е била разположена близо до форума. Първата базилика - "Basilica Porcia" е построена в Рим по разпореждане на Марк Порций Катон през 184 пр.н.е.
След 3 век от н.е. под „базилика“ обикновено се разбира раннохристиянски храм. Този вид църкви са преобладаващи в Западна Европа. Базиликата претърпява развитие във византийската, романската и готическата архитектура.
След като Римската империя приема за официална религия християнството, терминът започва да се използва за обозначаване на голяма и важна църква, на която от папата са дадени права за специални церемониални обреди и в която се събират поклонници за отдаване на почит на Исус Христос, на Богородица и на мощите на голям светец.