Лекции по История

1. Географски описания през XVI век.

Това е период на възвръщане интересите на античната култура и наука.Написват се много книги за Италия,Испания,Англия и други страни.
-Людовико Гуичардини – написва книга за Нидерландия.През 1567г. той публикува “Описания на Нидерландия” – 2 части.В първата прави характеристика на страната,а във втората описание на 17- те провинции по приблизително еднакъв план.Използва следната матрица:
1. Изучава историята на територията
2. Изучава обхвата,територията,стопанската дейност,демографията и др.
Освен това книгата е придружена с богати илюстрации,с планове на четирите най-важни провинции на Нидерландия и с планове на най-големите градове.Книгата представлява подробно описание,което е ценно за епохата и периода на XVII – XVIIIв.
Предприемат се опити за описание на целия свят.Света е бил възприеман с термина космография.Особено интересна е общата космография на Себастиан Мюнстер.Той издава 6 книги,като 5 от тях е посветена на европейските страни,а последната на останалия свят.Не точно е представена географията на Африка и Америка.
-Жан Боден – в своя труд под името «Метод за лесно възприемане на историята» развива тезата,че географската среда въздейства на развитието на човечеството чрез психика,формираща характера на народа.
В края на XVIв. географията преминава в ново качество.Заражда се ново твърдение за структурата на Вселената въз основа на хелиоцентричната система,предложена от Н. Коперник в неговия трактат за движението на набесните сфери.Поставяйки Слънцето в центъра на Вселената,той променя средновековните представи на човечеството.