Лекции по История

1. Географията в Русия през XIX и XX век.


Началото на този етап е свързано с руските околосветски пътешествия,извършени от Крузенщерн и Лисянски.Те отиват в много от островите в Тихия океан.Белингсхаузен и Лазарев през 1820г. откриват Антарктида.
В началото на XXв. се оформят първите научни географски школи в Русия.Развитието на икономическата география е свързано с Константин Арсениев.Дейността му започва с история на географските открития. К. Арсениев работи главно в областта на географията на селищата, възприемайки географския детерминизъм.През 1818г. издава кратка всеобща география,а през 1819г. публикува основния си труд «Начертание на статистическата руска държава».В този труд застъпва идеята за отмяна на крепостното право.Арсениев е в групата на декабристите.
Първата научна географска школа е школата на военната академия на генералния щаб основана през 1832г..Там се изучава военна география.
Язиков и Милютин полагат основите на странознанието в Русия.През 1845г. е създадено руското географско дружество.
-Лике е член да дружеството и  участва в няколко околосветски пътешествия.
-Пьотр Семьонов Тяншански (псевдоним) – 41 години е начело на дружеството 1873 – 1914г..Организира много експедиции.Най-голям принос има в областта на теорията и практиката на районирането.