Лекции по История

Съвременна българска история

Лекции по Съвременна българска история
Съдържание:

1. България в политиката на СССР през ІІ СВ.
2. България в политиката на САЩ през ІІ СВ.
3. България в политиката на Великобритания през ІІ СВ.
4. Идеята за “народна демокрация”. Управлението на ОФ и външния фактор.
5. Българското участие във войната с/у Германия (1944-1945)
6. Политическия живот на България през 1945
7. Политическото противопоставяне в България (1946-1947). Конституцията от 1947
8. Подготовка и сключване на мирния договор с България
9. Българо-югославските взаимоотношения до края на 50-те години
10. Българо-турските отношения (1944 - края на 50те)
11. Българо-гръцки отношения (1944-1964)
12. България в Източния блок (1947-1955)
13. Западна европа и САЩ в българската външна политика до края на 50те
14. Основни насоки на стопанската политика (1944 - 1947)
15. Културни процеси в годините на „народната демокрация” (1944 – 1947)
16. Налагане на сталинския модел на социализъм в България (1948-1953)
17. Проблеми в развитието на Българското село (края на 40 - те - края на 50 - те години)
18. Индустриализация на България (кр. на 40-те – кр. на 50-те години)
19. Основни проблеми в културната политика (1948 – 1956)
20. Политически промени в България (1953 – 1956)
21. Утвърждаване властта на Т.Живков (1953-1962)
22. Политическата система в България от нач. на 60те до нач. на 80те
23. Опити за икономически реформи през 60-те и 70-те години
24. 80-те - Политически и икономически измерения на кризата на социализма
25. България и СССР – плюсове и минуси на сътрудничеството от 60-те - 80-те
26. Отношенията на България със Западна Европа и САЩ – 60те – 80те години
27. Отношенията м/у България и Югославия от 60-те до края на 80-те години
28. Българо-турските отношения и политиката на БКП към мюсюлманското население в страната (края на 50-те - началото на 80-те години)
29. "Възродителният процес" – 1984-1989. (вътрешно- и външнополитически аспекти)
30. България и Гърция от нач. на 60те до края на 80те
31. Власт, интелигенция, култура – от края на 50-те до края на 80-те