Лекции по История

История на Русия

Лекции по История на Русия
Съдържание:

1. Източни славяни. Образуване на Киевска Русия. Извори.
2. Киевска Русия в края на IX – началото на XII век. Извори.
3. Руските земи през периода на феодалната разпокъсаност 12-13в. Извори.
4. Нашествие на татаро-монголите. Руските земи под татаро-монголската власт.
5. Кръстоносните походи в Източна Прибалтика 12-13в. Създаване на Орденската система. Борба на руския народ с немско-шведската агресия.
6. Обединение на руските земи около Москва. Създаване на централизирана държава (14-16 век).
7. Управлението на Иван ІV Грозни.
8. Русия в края на XVI- началото на XVII в.
9. Русия през периода 1613-1682.
10. Русия през периода на Петър Велики.
11. Русия през втората половина на XVIII век.
12. Външна политика на Русия през първата половина на 19 в.
13. Движение на декабристите.
14. Отмяна на крепостното право. Демократични реформи през 60-те и 70-те години на 19 в.
15. Външна политика на Русия през втората половина на 19 век.
16. Обществени движения в Русия през втората половина на 19 век.
17. Първа руска революция 1905-1907 г.
18. Външна политика на Русия в началото на 20 в. Участието на Русия в Първата Световна война.
19. Революция в Русия 1917 г.
20. Вътрешна и външна политика на новата власт (1817-1921). Гражданска война.
21. Нова икономическа политика. Създаване на СССР.
22. Политическа и икономическа система на сталинизма.
23. Външна политика на СССР (1934-1940).
24. Участието на СССР във ВСВ.
25. Съветското общество след Втората световна война.