Лекции по История

9. Русия през периода 1613-1682.

На 11 юли 1613 е коронясан първият руски цар от династията Романови – Михаил. В условията на опустошение на страната младият и неопитен цар се нуждае от подкрепа. Отначало решаваща роля в управлението на държавата играят майката на царя и неговите роднини по майчина линия – болярите Салтикови. През 1619, след Деулинското примирие, от полски плен се връща бащата на Михаил. В Москва Филарает е провъзгласен за патриарх Москва и цяла Русия и за велик владетел.До своята смърт през 1633, той управлява страната заедно със сина си.Главната задача, която стои пред Русия е възстановяването на разрушената икономика на страната, на вътрешния ред и стабилност, а във външната политика – връщането на загубените в годините на Смутното време земи и по-нататъшното разширяване на територията на страната.През 1632 Земският събор взема решение страната да си върне Смоленск, загубен след Смутното време. 30 хилядна руска войска със 150 оръдия обсажда Смоленск. Обсадата завършва с провал.През 1632 недалеч от гр. Вязма е подписан мирен договор. Полша запазва Смоленските си земи. Владислав, полски крал, се отказва от руския престол, на който е поканен в периода на Смутното време, и признава Михаил Фьодорович за цар.През 1637 донските казаци по собствена инициатива превземат турската крепост Азов в устието на р. Дон. Казаците се обръщат към царя с молба да приеме Азов под своя власт. Ясно е, че на Русия ще се наложи да води трудна война с Турция и Крим, за което тя не е имала сили. Казаците са принудени да напуснат Азов.Алексей Михайлович получава прякора „най-тих”. Новият цар е начетен човек. Той обаче е избухлив, но гневът му бързо преминава. В средата на 17 век се увеличава данъчното бреме. Хазната се нуждае от пари. Правителството на цар Алексей Михайлович увеличава косвените данъци (увеличава цената на солта 4 пъти). В началото на юни 1648 на Алексей е предадено искане да бъдат наказани най-алчните –представители на царксата администрация. Исканията на гражданите обаче не са изпълнени, след което се започват да разрушават къщите на богатите търговци и боляри.С помощта на подкупени стрелци въстанието е потушено. Това въстание получава името „солният бунт”.Съборното уложение се състои от 25 глави и съдържа около хиляда разпоредби. Това е първият руски законодателен паметник, който е проведен на редица европейски езици. Съборното уложение регламентира заемането на различни служби, откупуването на пленници, митническата политика, положението на различните категории население в държавата. Съборното уложение ограничава разширяването на църковното земевладение, което говори за поява на тенденцията за подчиняване на църквата на държавата.Най-важният раздел е „Съд на селяните”. То въвежда безсрочно издирване на избягалите и отвлечените селяни, забранява преминаването на селяните от един собственик към друг. Според съборното уложение цялото градско население е задължено да плаща данъци на владетеля. Гражданите получават право на монополна търговия в градовете. Селяните нямат право да притежават магазини в градовете, а могат да търгуват само от каруците си или на сергии.След като възстановяват своята икономика към средата на 17 век Русия е в състояние да съсредоточи вниманието си върху решаването на външнополитическите задачи. Първостепенна грижа е връщането на излаза на Балтийско море. На северозапад Русия трябва да възвърне загубените територии – Смоленски, Черниговски и Новогрод. На юг Русия е принудена постоянно да отблъсква набезите на кримския хан.През 1569 се обединяват Полша и Литва в една държава – Жечпосполита. В нея са включени също така Белорусия и по-голямата част от Украйна.Център на борбата за запазване на украинското национално самосъзнаване стават братствата – обществени просветни организации, възникнали в Лвов, Луцк, Киев и др градове. Център на борбата срещу чуждоземните поробители през 40те и 50те години на 17 век става Зпорожката сеч. Неин център е остров Хотрица. За защита от набезите на кримските татари, казаците изграждат специална система от укрепления от отсечени дървета. През 1648 за ьетман на Запорожката сеч е избран Богдан Хмелницки. Като много други жители на Украйна Богдан Хмелницки изпитва върху себе си цялата жестокост и несправедливост на чуждите поробители. През 1647 Богдан Хмелницки открито въстава против полското правителство. Богдан Хмелницки разбира, че борбата против Полша изисква огромно напрежение на силите и затова от самото начало се обявява за съюз с Русия, виждайки в нея верен съюзник за Украйна. Но по това време Русия не е достатъчно силна за да встъпи в противоборство с Полша.През пролетта на 1648 войската на Богдан Хмелницки излиза от Запорожката сеч. В битката при Жълти води неговите отряди унищожават авангарда на полската войска. Недостигът на боеприпаси и провизии, както и започналата чумна епидемия обаче принуждава Богдан Хмелницки да се върне обратно. През декември 1648 неговата войска тържествено влиза в Киев.След като обявява обща мобилизация, Полша насочва войските си срещу Богдан Хмелницки, но поляците претърпяват поражение. Полското правителство е принудено да сключи Зборовксия мир, който признава Богдан Хмелницки за хетман на Украйна. Под негово автономно управление преминават три воеводства: Киевското, Черниговското и Брацлавското.Зборовският мир се оказва временно примирие. През 1650 военните действия са възобновени. През лятото на 1651 превъзхождащите по численост сили на поляците се срещат с войските на Богдан Хмелницки. Поляците успяват за преден път да подкупят кримския хан. Той изтегля войската си от сражението и задържа при себе си Богдан Хмелницки. Така Богдан Хмелницки е принуден да сключи мир при тежки условия. Според Белоцерковският мирен договор под властта на Богдан Хмелницки остава само едно воеводство – Киевското На 1 октомври 1653 на Полша е обявена война. За Украйна заминават пратеници, предвождани от болярина Бутурлин. Украйна е приета в състава на руската държава. Украйна получава правото да установява дипломатически отношения с всички страни, освен с Полша и Турция. Данаците трябва да постъпват вече в руската хазна. Съединението на Украйна с Русия има огромно историческо значение. То освобождава народа на Украйна от националното и религиозното потисничество на Полша. Това съединение влияе позитивно и на Русия. Благодарение на него Русия успява да си върне Смоленските и Черниговските земи, което й дава възможност да започне борба за излаз н Балтийско море. Полша на признава обединението на Украйна с Русия. Руско-полската война изглежда неизбежна. Тя завършва с успех на руските и украинските войски.Възползвайки се от неуспеха на Полша, Швеция започва военни действия срещу нея. Шведите превземат Варшава и Краков. Полша е изправена на ръба на гибелта си. След смъртта на шведския крал Алексей Михайлович обявява война на Швеция. Сключено е руско-полско примирие. Руските войски нанасят поражение на шведите. Всички успехи на Русия обаче са заличени от измяната на украинския хетман Иван Виговски, който сменя умрелия Богдан Хмелницки. През 1658 е сключено руско-шведско примирие. Балтика остава във владение на Швеция. Изтощителните войни, които води Русия в средата на 17 век изпразват хазната. Болезнено засяга страната и чумата. В търсене на изход от тази тежка ситуация Русия започва да сече медни монети със същата номинална стойност. През 1662 една сребърна рубла се обменя за осем медни. Правителство събира данъците в сребро, докато населението е принудено да купува и продава стоките се с медни рубли. През лятото на 1662 няколко хиляди московчани тръгват към извънградската резиденция на царя. Тълпата иска да й бъдат предадени най-омразните боляри. Царските стрелци се разправят доста жестоко с въстаналото градско население. Правителството обаче е принудено да вземе мерки за успокояването на населението. През 1666 отряд от 500 казаци, предвождан от Василий Ус предприема поход към Москва, за да предложат на правителството своите услуги във връзка с войната между Русия и Полша. Много от участниците в похода на Василий Ус по-късно вземат участие във въстаническата армия на Степан Разин.През 1667 под ръководството на Степан Разин превземат Яицкото градче и правят от негоо свои опорен пункт. Те предприемат опустошително нападение по Каспийското крайбрежие. През пролетта на 1670 Разин започва нов поход по течението на р Волга. Този поход има открито антиправителствен характер.През пролетта на 1670 Разин завладява Царицин. Трябва да се отбележи, че въстаниците на Разин в духа на времето си не щадят своите противници – мъчения, жестококи екзекуции. През есента на 1670 цар Алексей Михайлович се отправя за потушаване на въстанието. Богатите казаци с измама залавят Разин и го предават на правителството. Той е екзекутиран на червения полощад в Москва. Въстанието на Разин принуждава да търси пътища за укрепване на съществуващия строй. Засилена е властта на воеводите по места.Църковната реформа е продиктувана от необходимостта да се засилят дисциплината и редът. Стремейки се да превърне руската църква в център на световното правословие, властния патриарх Никон започва реформа. Като образец са възприети гръцките методи и идеи. В руската църква настъпва разкол. Поддръжниците на старите порядки отказват да признаят реформата на Никон и се обявяват за връщане към порядките отпреди нея. Противоречията между Никон и неговите противници се свеждат до това по какъв образец – руски или гръцки – да бъдат унифицирани църковните книги. Спорът между тях засяга и въпросите как трябва да се кръстят – с два или с три пръста, как да се извършва кръстния ход и др. най-мощен израз на протест срещу църковната реформа е Соловешкото въстание от 1668-1676.