Лекции по История

6. Обединение на руските земи около Москва. Създаване на централизирана държава (14-16 век).

Борбата за освобождение от игото на Златната орда се превръща през 13-15 в в главна национална задача. Възстановяването на икономиката на страната и нейното по-нататъшно развитие създават предпоставки за обединението на руските земи. Решава се въпросът около кой център ще се обединят руските земи. За лидерство претендират най-вече Твер и Москва. Тверското княжество възниква като самостоятелно владение през 1247 г., когато е получено от Ярослав Ярославич. По това време то е най-силното в Русия. В края на 13 в и началото на 14 в се издига Московското княжество. Москва се превръща в важен политически център. Тя има географски изгодно централно местоположение сред руските земи. От юг и изток от нахлувания на Ордата я предпазват Суздалско-Нижегоротското и Рязанаското княжество, от северозапад – Тверското княжество и Велики Новгорот. Горите, заобикалящи Москва са трудно проходими за монголо-татарската конница. Всичко това предизвиква приток на население в земите на Московското княжество. Москва е център на развито занаятчийство, селско стопанство и търговия. Тя се оказва важен възел на сухо пътни и водни пътища.Основател на династията на московските князе е най-малкия син на Александър Невски – Даниил Александрович (1276-1303). По време на неговото управление територията на Московското княжество бързо се разширява. През 1301г в неговия състав влиза отвоюваната от Рязанския княз Коломна. През 1303г към Москва е присъединен и Можайск. Така Московското княжество за 3г увеличава 2 пъти територията си и става едно от най-големите в североизточна Русия.Тверският княз Михаил Ярославич (1304-1317) получава от Ордата ярлък за велик княз. В Москва по това време управлява синът на Даниил Александрович – Юрий (1303-1325). Юрий Московски е женен за сестрата на хан Узбек – Кончака. През 1315г Михаил започва война с Юрий, разгромява неговата дружина, взима в плен ханската сестра, която скоро умира в Твер. Юрий обвинява тверския княз за смъртта на жена си. Извикан в Ордата, Михаил е екзекутиран. През 1319г московският княз получава за първи път ярлък за велик княз. Още през 1325г Юрий е убит от най-големия син на Михаил Тверски – Дмитрий страшните очи. През 1327г населението на Твер въстава срещу събирача на данъци баскака Чолхан, роднина на Узбек. Тверците се обръщат за помощ към княз Александър Михайлович. Въстаналите тверци избиват татарите. Възползвайки се от това московският княз Иван Данилович пристига в Твер с монголо-татарската войска и потушава въстанието. След като го потушава, получава ярлък за велик княз, който от този момент почти постоянно остава в ръцете на московските князе. Москва се превръща в религиозен и идеологически център на Русия. По време на управлението на Иван Данилович Москва става най-богатото княжество в Русия. От тук идва и прякора на княза „Калита” (от парична сума – кесия). При управлението на Иван Калита се засилва ролята на Москва като обединителен център на всички руски земи. Той успява да привлече Ордата на своя страна и Новгород го признава за княз и му плаща данък. Без да използва оръжие Иван Калита разширява значително своите владения и на Московското княжество се подчиняват Галичкото, Угличкото, Белозерското княжество.При управлението на синовете на Иван Калита в състава на Московското княжество влизат Дмитровските, Костромските земи, районът на Калуга и други.Дмитрий (1359-1389) наследява престола когато е на 9г. Отново избухва война за великокняжеския владимирски престол. Ордата започва открито да подкрепя противниците на Москва. Символ на успехите и силата на Московското княжество е построяването само за 2г на белокаменен Кремъл на Москва – единствената каменна крепост на територията на североизточна Русия. Всичко това позволява на Москва да отхвърли претенциите на Нижни Новгород и Твер за общоруско лидерство.През 1375г Дмитрий организира поход против Твер. Новгород се задължава да помага на московския княз против Твер и Литва. Куликовската битка – през 1380г Мамай, дошъл на власт в Ордата се опитва да възстанови господството на Златната орда на руските земи. Мамай повежда своите войски срещу Русия. Княжеските дружини и опълченията от повечето руски земи се събират в Коломна, от където се насочват срещу татарите, опитвайки се да изпреварят врага. Дмитрий се проявява като талантлив пълководец. Войските се срещат на куликовското поле. Сутринта на битката – 8 септември 1380г се оказва мъглива. В началото на битката татарите почти напълно унищожават руския полк. Мамай вече тържествува, смятайки, че е удържал победа. Следва обаче неочакван за Ордата удар от скрития в засада полк на русите, оглавяван от войводата Дмитрий и княз Владимир Серпуховски. Татарите панически бягат от куликовското поле. За проявената храброст в битката, Дмитрий получава прякора Донски.След поражението Мамай бяга в Кафа, където е убит. Властта е Ордата завзема хан Тохтамъш. Борбата между Москва и Ордата още не е завършила. През 1382г Тохтамъш със своята Орда внезапно напада Москва. Още преди похода на татарите, Дмитрий напуска столицата и заминава на север, за да събере ново опълчение. Тохтамъш заявява на московците, че е дошъл да воюва не против тях, а против княз Дмитрий, и обещава да не ограбва града. Нахлувайки с измама в града той го подлага на жесток разгром и Москва отново е задължена да плаща данък на хана. Куликовската битка показва мощта и силата на Москва като политически и икономически център – организатор на борбата за освобождение о игото на Златната орда и за обединението на руските земи. Ордата признава политическото господство на Москва сред останалите руски земи. Дмитрий Донски предава велико княжеската владимирска титла на своя син Василий. Извършва се сливане на великото владимирско княжество и московското. Тимур (великият хромец), извършил 25 похода, нанася поражение на Златната орда и тръгва на поход срещу Москва. Василий І събира опълчение срещу врага. От Владимир в Москва донасят застъпницата на Русия – иконата на Владимирската Богородица. Когато иконата е вече близо до Москва, Тимур се отказва от похода срещу Русия. Руската централизирана държава се създава върху североизточните и северозападните земи на Киевска Рус. Образуването на руската държава е ускорено от борбата с външния враг, особено със Златната орда, а след това със Сибирското, кримското, казанското ханство, Литва и Полша. Монголо-татарското нашествия и игото на Златната орда забавят социално-икономическото развитие на руските земи. Процеса на обединение на руските земи в централизирана държава около Москва завършва при управлението на Иван ІІІ (1462-1505) и Василий ІІІ (1505-1533).Иван ІІІ – той е получава престола, когато е на 22г. той пръв получава титлата „владетел на цяла Русия”. Иван ІІІ, опирайки се на мощта на Москва, успява без кръв да завърши обединението на североизточна Русия. През 1468г окончателно е присъединено Ярославското княжество, чиито князе стават подчинени на Иван ІІІ. На края Твер, обкръжен от московските земи преминава към Москва. Това става през 1485г, когато Иван ІІІ с голяма войска се приближава към града и неговите боляри дават клетва за вярност на Иван ІІІ. По-късно в състава на държавата влиза и Вятската земя. Независима от московският княз остава Новгородската република, която все още притежава значителна сила. Иван ІІІ предприема действия за подчиняването на Новгород. Решаващото сражение става при река Шелон. Новгород е присъединен към Москва през 1478г. През 1480г окончателно е отхвърлено монголо-татарското иго. Това става след сблъсъка на московските и монголо-татарските войски при река Угра.Василий ІІІ – той през 1510г присъединява Псков. Той започва да се управлява от московски наместници. През 1514г в състава на московската държава влиза Смоленск. В чест на това събитие в Москва е издигнат новодевическият манастир, в който е поставена иконата на самоленската богородица, защитница на западните граници на Русия. Накрая през 1520г в състава на Русия влиза рязанската земя. По такъв начин завършва процеса на обединение на североизточна и северозападна Русия в една държава. Образува се най-голямата държава в Европа, която от края на 15в започва да се нарича Русия.