Лекции по История

4. Нашествие на татаро-монголите. Руските земи под татаро-монголската власт.

До края на 12в в Монголия живеят много номадски племена , сред които изпъква силното племе , наречено татари. През 13в така се наричат всички монголци. Впоследствие всички номадски народи , с които Русия води борба започват да се наричат монголо-татари. През 1206г край р. Онон се провежда събрание на монголската аристокрация – курултай , на което за вожд на монголските племена е избран един от нойоните , Темучин , получил името Чингис хан – “велик хан” (1206-1227г). Така се създава раннофеодалната монголска държава. Чингис хан започва да управлява страната с помощта на св роднини и местната аристокрация. Чингис хан и монголските феодали разгръщат активна завоевателна дейност с цел ограбване и поробване на съседните народи. Завоевателите са привлечени и от най-важните търговски пътища , чието завладяване може да донесе големи доходи. Монголските завоеватели имат успех , защото техните сили са обединени , докато част от съседните на Монголия народи още нямат свои държави , а при др част от тях поради феодалната разпокъсаност няма кой да организира съпротивата на народа. Основната ударна сила на монголците е конницата. Всеки воин има 2 3 лъка , няколко колана със стрели , брадва , въжена примка , добре владее сабята. Конят на воина се покрива с кожи , които го предпазват от стрелите и оръжията на противника. Монголската д-ва бързо подчинява племената и народите на Сибир и ги облага с данък. През 1211г Чингис хан пристъпва към завоюване на Северен Китай , което завършва едва през 1234г. Походите в Китай дават възмож на завоевателите да се запознаят с китайската военна техника и да заемат мн неща , да получат готово въоръжение.
През лятото на 1219г почти 200хилядна монголска войска , оглавена от Чингис хан , започва завоюването на Средна Азия. Монголите въвеждат тежки данъци , занаятчиите са отвеждани в плен. Огромното номадско население на Монголия заграбва нови богати пасища , като изтрепва и изгонва дотогаващите скотовъди или се слива с тях. Завоеватели се стремят да привлекат на св страна феодалната върхушка , местното духовенство и търговците.
На 31 май 1223г монголите разбиват съюзените сили на куманите и руските князе в приазовските степи на р Калка. Това е последното голямо съвместно военно начинание на руските князе в навечерието на нашествието на Бату. Киевският княз Мстислав Романович , укрепил се със своята войска на 1 хълм не взема участие в битката. Полковете на руските воини и куманите , след като преминават р Калка , нанасят удар по предните отреди на монголо-татарите , които отступват. Дошлите основни монголски сили ограждат преследващите руски и кумански воини и ги унищожават.
Монголите обсаждат хълма , където се е укрепил киевският княз. На 3 ден от обсадата Мстислав Романович се доверява на обещанието на противника да пусне русите с чест , ако доброволно капитулират и се предадат. Той и неговите воини са зверски избити от монголците. Монголците стигат до Днепър но не се решават да навлязат в пределите на Рус. В чест на победата монголците си устройват “пир върху кости”. Заловените в плен князе са премазани от дъски , върху които седят и пируват победителите. Убити са 6 князе , галицкият и волинският княз се спасяват с бягство.
По-късно монголите предприемат неуспешен опит да превземат Волжка България. Битките по южната руска граница и срещу Волжка Б-я показват , че завоюването на руските княжества и на техн съседи е възможно само чрез организирането на общомонголски поход. Този поход е оглавен от внука на Чингис хан – Бату(1227-1255г). Негов главен военен съветник става Субедей.
През 1236г монголите завладяват Волжка Б-я , а през 1237г подчиняват номадските народи от степта. През есента на 1237г основните сили на монголите , след като преминават Волга , се съсредоточават край р Воронеж , насочвайки се с/у руските земи. В руските княжества знаят за надвисналата страшна опастност , но разпритем/у князете пречат на обединяването на силите с/у коварния враг. През 1237 г Рязанската земя първа от руските земи е подложена на удара на завоевателите. Владимирският и Черниговският княз отказват да помогнат на Рязан. Монголите обсаждат Рязан и изпращат пратеници , които изискват покорност и 1/10 част от “всичко”. На 6 ден от обсадата градът е превзет , всички са избити.
През януари 1238г по р Ока монголите тръгват към Владимиро-Суздалската земя. Сражението става край гр Коломна. В тази битка владимирската земя е унищожена.
Сериозна съпротива с/у враха около 5 дена оказва населението на Москва , ръководено от войводата Филип Нянка. След превземането на Москва насел-то е избито.
На 4 февр 1238г Бату обсажда Владимир. Разстоянието от Коломна до Владимир(300км) нег войски изминават за 1 месец. На 4 ден от обсадата завоев нахлуват в града. Княжеското семейство и остатъците от войските се затварят в Успенския събор. Монголите обграждат събора с дървета и го подпалват. Монголите опустошават градовете на Североизточна Русия и се насочват към руския северозапад. Навсякъде те срещат упоритата съпротива на русите. През 1239г Бату разгромява Южна Русия. През 1240г монголската войска обсажда Киев. Татарите разгромяват Киев. През следващата 1241г е нападнато Галицко-Волинското княжество.