Лекции по История

22. Политическа и икономическа система на сталинизма.

Политическа и икономическа система на сталинизма Безпорно понятието “ сталинизъм” е свързано с общия феномен на ХХв , известен като тоталитаризъм. Терминът “ тоталитаризъм” се използва и като характеристика на политическата система в Съветския съюз. Сталинизмът като модел на тоталитаризма има своя история с преходи на зараждане , развитие и упадък. Ранният сталинизъм се заражда в епохата на революцията и гражданската война в/у широко разпространените илюзии на народа.В историята на сталинизма се очертават няколко етапа. Към края на 20-те години ранния сталинизъм навлиза в следващият етап и получава по-отчетливи тоталитарни форми. От края на 20-те години и до смъртта на диктатура през 1953г може да се говори за епоха на класическия сталинизъм. След смъртта на Й. Сталин системата започва да се разлага , макар и да остава все още тоталитарна. Това е вече времето на постсталинизма. Сталинизмът се отнася цинично към човешката личност. Човек е само “винтче” на с-мата , което може по всяко време да бъде сменено с др “винтче”. Личната диктатура на Сталин се установява в процеса на отстраняването от ръководството на партията и страната на съперниците и просто неудобните хора. Към края на 20-те години партията вече наброява 2млн души, към 1934г – почти 3млн. При поредното “прочистване” през 1929г партията намалява в състава си с 10%. Срещу сталинизма се води борба в самата партия. През 1930г се появява опозиционна група начело с С. Сирцов и В. Ломинадзе. Две години по-късно се появява групата на М. Рютин. Неговата група подготвя документ , критикуващ колективизацията на селячеството и отстраняването на старите болшевики от власт. През 1932г М.Рютин е изключен от партията , а през 1936г е разстрелян. През ян-февр 1934г се провежда 17 партиен конгрес , който официално е обявен за “конгрес на победителите”. В навечерието на конгреса се обсъжда въпросът за избор на др генерален секретар , като симпатиите на делегатите са на страната на С. Киров. Той получава само 3 гласа против , а Сталин-300. Но тези резултати не са обявени тогава. На 1 декем 1934г в Ленинград е убит С. Киров. Следващите жертви на партийния елит стават Зиновиев и Каменев. Последният голям полит процес , проведен през март 1938г е насочен против Бухарин , Риков , Ягода , Раковски и др. Те също се обвиняват във връзки с терористични организации. По този начин Сталин се освобождава от неудобни хора , от тези , които са против режима на личната му власт. Личната власт на Сталин към края на 30-те години става практически неограничена. Той притежава най-разл титли : ‘’ вожд и учител на съветския народ’’ , ‘’ бащата на народите’’ и т.н. Първият 5 годишен план започва да се изпълнява от окт 1928г. Сталин призовава към преразглеждане на плана и към завишаване на темповете на индустриализацията. Бурното развитие на промишлеността се съпровожда с рязкото увелич на работническата класа. Само за 1-вите 2 години на петилетката в промишлеността се вливат повече от 3млн души. Безработицата намалява и към началото на 1931г практически е ликвидирана. За увелич на произв-вото на черната металургия в управленческия елит е взето р-е за създаване на втората металургична база( Урало-Кузнецката). Развиващата се промишленост все нови и нови работници. В средата на 20-те години постепенно целият поземлен фонд става държавна собственост. Държавният сектор в икономиката през 1925-1927г рязко се разраства , изтласквайки частника. През 1928-1929г от кулаците(богатите селяни) са конфискувани “ излишни земи”. Въвеждането на високи данъци в/у стопанствата на кулаците разорява техн семейства. Много от тях се преселват в градовете. През лятото на 1929г е взето р-е да не се приемат кулаците в новообразуваните колхози. От 15 до 30ян 1930г работи специална комисия на Политбюро начело с В. Молотов. Предвижда се конфискация на имуществото на богатите селяни. Създава се държавен орган , контролиращ процеса на колективизацията. Образуван е Народният комисариат по земеделието начело с Я. Яковлев. Предвижва се към края на 1931г в колхозите да влязат не по-малко от 50% от стопанствата на селяните. Към края на 1931г от масовата колективизация трябвало да бъдат обхванати такива важни зърнопроизводящи райони на СССР като : Северен Кавказ , степната част от Украйна , Долна Волга и т.н. През 1932г колхозите не успяват да изпълнят държ планове за доставки на зърно. Тогава Сталин изпраща до местните партийни ръководители писмо , в което ги обвинява и ги заплашва с репресии. През зимата на 1932-1933г в Украйна , Северен Кавказ , Долна и Средна Волга , Южен Урал започва масов глад. Във всеки случай загиналите от гладната смърт не са по-малко от 3-4млн. Този глад е парадоксална закономерност от сталиновата политика спрямо селячеството. Индустриализацията също не протича без проблемно. Планът за 1930г не е изпълнен: обемът на произв-во се увелич с 22% , вместо предвидените 32%. Промишлеността се нуждае от рязко подобряване на техническото ръководство и и повишаване на техническото образование. През 1933г е провъзгласено изпълнението на първата петилетка за 4 години и 3 месеца. Вторият 5 годишен план(1933-1937г) предвижда завършване на техническата реконструкция на базата на нова техника. Към края на втората петилетка Съветския съюз вече притежава мощен икон потенциал, страната разполага с огромни залежи от прир суровини.