Лекции по История

18. Външна политика на Русия в началото на 20 в. Участието на Русия в Първата Световна война.

На границата на 19 и 20в се засилва борбата м/у великите д-ви за преразпределяне на света , за сфери на влияние и колонии. В края на 19в Руската империя се превръща в мощна д-ва със значителен международен авторитет. Нейната външна политика се определя от географското й положение , от геополит и икон й интереси. В края на 19 и нач на 20в се запазват традиционните за Русия направления. Главно остава близкоизточното- Черноморските проливи и Балканите. Балканските народи- и тези, които вече са получили независимост , и тези , които остават под властта на Османската им-я ,продължават да виждат в Русия свой покровител и съюзник. Всички опити за създ на руско-френско-германски съюз са обречени на провал. Русия се стреми да се сближи с Англия.
Руско-японската война(1904-1905г) – Япония претендира за водеща роля в Тихоокеанския регион и се подготвя за нахлуване в Манджурия – североизт провинция на Китай. Укрепването на Япония около границите на Русия застрашава сигурността на източните райони на империята. Русия има намерение да се сдобие със свои зони на влияние в Далечния Изток. През 1900г руските войски навлизат в Манджурия. Руско-японските преговори от 1903г за съдбата на Манджурия и Корея попадат в задънена улица. Япония е подкрепяна от Англия. През 1904г започва Руско-японската война. Русия , която притежава огромен военен потенциал,разчита на бърза победа. Но нейните военни ресурси се оказват по-малки от японските. Военноморският флот на Русия отстъпва на японския и в количествено и в качествено отн-е. Русия се оказва и в м/ународна полит изолация , тъй като Франция , нейният съюзник заема позиция на неутралитет , а Великобритания и Сащ,които се борят с/у нейното укрепване в Далечния изток,активно помагат на Япония. В нощта с/у 27ян 1904г , без да обявява война , японският флот обстрелва руската ескадра , която е на рейд в Порт Артур. Повредени са 3 руски кораба. Сутринта на 27 ян в корейското пристанище Чемулпо японска ескадра атакува 2 руски кораба : “Варяг” и “Кореец”. Силният пожар , повредата на руля и др части на кораба пречат на Варяг да се промъкне в Порт Артур. Руските моряци са качени на борда на англ , френски и американски кораби. “Кореец” е взривен , а “Варяг” потопен , за да не попадне в ръцете на врага. Това е първата загуба на руската тихоокеанска ескадра. През февр-април 1904г японците извършват десанти на п-ов Лаодун и в Южна Манджурия. Те успяват да отрежат крепостта Порт Артур от руските сили. Въпреки това командващият Тихоокеанския флот Степан Макаров се подготвя за активни операции по море и за защита на Порт Артур. Той изкарва св ескадра на външен рейд , за да влезе в бой с противника и да примами нег кораби под огъня. Но в самото начало на боя корабът му попада на мина и потъва за 2мин. Загива гол част от командния състав , целият щаб на Макаров. След това руският флот преминава в отбрана.
Японската армия предприема настъпление в 2 направления : с/у крепостта Порт Артур и с/у осн сили на руската армия. Първият щурм на Порт Артур през 1904г показва ,че крепостта неможе да бъде превзета с 1 удар. Тя издържа 6 щурма и се предава след предателството на коменданта , ген Анатолий Стесел. Русия е принудена да започне мирни преговори. Япония също се стреми към мир , защото силите й са изчерпани. През август 1905г в Портсмут (Сащ) е подписано мирно съглашение. Русия признава Корея за сфера на влияние на Япония , предава й правото на аренда на п-ов Лаодун с Порт Артур и южната част на о-в Сахалин. Отслабването на Русия в резултат на Руско-японската война и необходимостта от вътрешна стабилизация принуждават руските дипломати да водят предпазлива политика. Тя е насочена към укрепване на м/унар положение на страната.
През 1907г Русия и Великобр-я подписват съглашение за разделяне на сферите на влияние в Иран , Афганистан и Тибет. След съглашението м/у Франция и Англия руско-англ съглашение довежда до създ на руско-френско-английския съюз-Антантата. Европа се разделя на 2 враждуващи лагера- Тройния съюз и Тройното съглашение. През 1908-1909г се разгаря босненската криза. Като се опира на Германия и използва отслабването на Османската имп-я А-У анексира Босна и Херцеговина. Под натиска на Германия Русия е принудена да признае това действие на австрийското правителсвто , тъй като не е готова да се противопостави с военни средства. През 1912г с посредничеството на Русия Б-я и Сърбия скл отбранителен съюз с/у А-У и настъпателен с/у Турция. Към него се присъединява и Гърция. В започналата война с/у Турция те бързо постигат успех. Но през 1913г м/у балк д-ви-Б-я , Сърбия и Гърция избухва конфликт поради териториални спорове. Русия не успява да предотврати разпадането на Балк съюз и войната м/у бившите съюзници.
В Първата световна война участват 38 д-ви. Основните противници са Англия , Франция , Русия , Сърбия ,Япония,по-късно Италия, Румъния и Сащ,от една страна, и Германия , А-У , Турция и България от друга. ПСВ в предизвикана от противоречията м/у страните от Тройния съюз и Антантата. Германия мечтае да отнеме от Великобр-я колонийте й и предявява претенции към френските колонии в Африка. Нейният съюзник А-У се готви да завоюва Сърбия. Русия се стреми да запази полит си позиции на Балканите , мечтае да превземе Проливите и Константинопол.
През 1914г Русия не е готова за война , нейната армия изпитва недостиг на резерви и боеприпаси. Военните доктрини са остарели. Николай ІІ, който поема длъжността върховен главнокомандващ , не притежава военен опит и ръководи само формално.
През юни 1914г в Сараево(босненски град) Гаврило Принцип (член на сръбска терористична организация) убива наследника на австрийския престол Франц Фердинанд. Това става повод за избухване на м/ународния конфликт. На 15 юли 1914г А-У обявява война на Сърбия. Германия на 19юли обявява война на Русия. Франция , съюзникът на Русия , влиза във войната на 21юли , на следващия ден – Англия. На 26 юли е обявена война м/у Русия и А-У.
В Европа се оформят 2 фронта – Западен ( във Франция и Белгия) и Източен (с/у Русия). Руския фронт се дели на Северозападен ( Източна Прусия , Прибалтика,Полша) и Югозападен (Западна Украйна , Задкарпатието). Първите военни действия на Източния фронт вкл настъплението на Русия в Изт Прусия и Галиция. Източнопруската операция отначало се развива успешно за руската армия. Германските части нанасят тежко поражение на руската армия. по-успешна за Русия е ситуацията на Югозападния фронт. Австро-Унгарските войски са разгромени , превзета е цяла Галиция. През 1915г Германия планира да съсредоточи силите си с/у Русия с цел да я разгроми. След мн тежки боеви Русия губи Полша , част от Прибалтика , Западна Белорусия и Украйна. През 1916г Германия насочва главния си удар с/у Франция. Водят се ожесточени боеве край крепостта Вердюн. За да окаже помощ на съюзниците си Русия предприема настъпление на Югозападния фронт. А-Унгарските войски се разгромяват. Германия отново е принудена да прехвърли свои части от Западния фронт , за да спаси А-У. Русия подтиква Румъния да влезе във войната на страната на Антантата. На Кавказкия фронт, образуван през 1915г с/у Турция(съюзник на Германия) , руските войски провеждат редица успешни операции , превземат Трапезунд и Ерзерум. През 1916г Германия губи стратегическата инициатива. Съветска Русия излиза от ПСВ , подписвайки през март 1918г Бресткия мирен д-р с Германия и нейните съюзници. Бойните действия на Западния фронт приключват с Компиенското примирие от ноември 1918г. Германия и нейните съюзници търпят поражение.