Лекции по История

10. Русия през периода на Петър Велики.

От тригодишна възраст Петър започва да се учи да чете и пише. Още преди да навърши пълнолетие царският син проявява склонност към военното дело. Жаждата за знания, стремежът към самообразование позволяват на надарения по природа Петър да се издигне до равнището на най-просветните хора на своето време..През 1689 по съвет на майка си Петър се жени за болярска дъщеря Евдокия. След женитбата Петър се смята за пълнолетен и има всички права върху престола. През една августовска нощ Петър е събуден от един от своите сподвижници със съобщението, че стрелците са вдигнати по тревога и са готови да го заловят. Петър заминава за Троицко-Сергиевския манастир. Петър е подкрепен от много боляри и дворяни, от московския патриарх и дори от няколко полка стрелци. Предводителят на стрелците е екзекутиран. След смъртта на цар Иван едновластието на Петър се установява.Най-важната задача, стояща пред Петър, е продължаването на войната с Крим. През 1695 руските войски обсаждат Азов, но поради недостиг на въоръжение те не успяват да превземат Азов. След неуспеха си при Азов Петър с характерната за него енергия се заема със строежа на флот. Двойно е увеличена сухопътната армия. След като блокират Азов по море, руските войски превземат града.Петър разбира, че с превземането на Азов войната още не е завършила. С цел да разбере по-добре съотношението на силите изпраща в Европа т.нар „Велико посолство”. Освен това Петър се стреми да установи търговски, технически и културни връзки с развитите страни в Европа.През пролетта на 1697 „Велико посолство” тръгва на път. В неговия състав под името Пьотр Михайлов се намира и самият Петър. Освен това в състава на посолството влизат и няколко млади дворяни. Освен преговорите и изясняването на съотношението на силите в Европа Петър отделя много време за изучаване на корабостроенето и военното дело. По време на „Велико посолство” Петър се убеждава, че антитурската коалиция се е разпаднала, но се е създала благоприятна външнополитическа борба з Балтика. Петър добре разбира, че именно през Балтийско море е възможно установяването на стабилни връзки с развитите страни на Европа.След като сключва примирие с Турция, Русия в съюз със Саксония обявява война на Швеция.Карл 12 – кралят на Швеция, решава да разбие своите противници поотделно с помощта на английско-холандския флот. Карл 12, възползвайки се от недостатъчния опит, слабата организация на руските войски и предателството на чуждестранните офицери, с внезапен удар нанася жестоко поражение на армията на Петър. Петър обаче не пада духом, а дейно и енергично се заема с реорганизацията на армията. Успехите на Балтийското крайбрежие не закъсняват. През 1702 започва настъплението на руските войски.В решителната фаза на Северната война Русия остава сама, лишена дори и от последния си съюзник. Основните сили на шведската армия се насочват към Москва. Превзети са Минск. Руската армия отстъпва в съответствие с възприетата стратегия „да се изтощи врага”. Карл обаче се оттегля с армията си в Украйна, където разчитайки на подкрепата на хетмана, планира да прекара зимата. Тези планове на Карл не е съдено да се осъществят. На 28 септември 1708 Карл е разбит от самия Петър.Рано сутринта на 27 юни 1709 започва решаващото сражение межди войските на Петър и Карл 12 край Полтава. Руските войски напълно разгромяват шведите. Военните действия срещу Швеция продължават още 12 години. Това се обяснява с принудителната война с Турция, както и необходимостта да се сложи край на господството на Швеция по море.През 1710 Турция обявява война на Русия. 130 хилядната армия на турците обсъждат руските войски. Само след като връща на Турция Азов, Русия успява да постигне примирие. Карл 12 отново се връща в Швеция.Центърът на северната война се премества в Балтика. През 1714 младият руски флот удържа първата си забележителна победа. При посредничеството на Франция през 1718 започват мирните преговори с Швеция. Нелепата смърт на Карл 12, ударен от едно гюле в Норвегия, и идването на нова власт, принуждава страните отново да вземат оръжието.На 30 август 1721 във Финландския град Нищат е сключен мир между Русия и Швеция. Русия получава крайбрежието на Балтийско море, а Финландия се връща в състава на Швеция.През 1722 Русия предприема поход в Кавказ и Иран, в резултат от който получава западния бряг на Каспийско море. Каспийският поход изиграва положителна роля за укрепването на приятелските връзки между народите на Русия и Задкавказкието в борбата срещу турската агресия.Реформи се извършват през цялото управление на Петър. Най-голям напредък е постигнат в областта на промишлеността. Към края на 17 век в страната има около 30 манифактури. С особено бързи темпове се развива металургията. Производството на метали позволява да се развиват оръжейните заводи. В центъра на страната най-силно се развива текстилната промишленост, която работи предимно за армията. През първата четвърт на 18 век възникват нови отрасли на производството: корабостроене, производство на коприна, производство на стъкло и фаянс. Руската промишленост се развива в условията на господство на крепостното право. Тъй като в страната почти няма свободна работна ръка, в предприятията, организирани от Петър, се използват наети чуждестранни майстори. През 1721 е издаден указ, разрешаващ на собствениците на заводи – недворяни, да купуват и преселват селяни в своите заводи. С указ от 1736 работниците, попаднали към тези заводи, чиито собственици са хора без дворянски произход, се закрепостяват към тези заводи завинаги. Към селяните започват да се закрепостяват селяни, които плащат своите данъци към държавата не в пари, а ги отработват в заводите. Промените в областта на селското стопанство са незначителни. Продължава селскостопанското усвояване на новите земи в южната част на страната. Развитието на промишленото и занаятчийското производство, полученият излаз на Балтийско море спомагат за разрастването на външната и вътрешната търговия. Увеличава се размяната на стоки между отделните краища на страната. Наред със сребърните започват да се секат и дребни медни монети. Правителството на Петър оказва постоянна подкрепа на руските търговци. За да се поощри търговското съсловие е въведена първата търговска тарифа, стимулираща износа на руски стоки. Вносът на стоки става два пъти по-нисък. През 1714 е издаден указ за единонаследието, според който дворянското имение се изравнява по права с болярската вотчина. Указът бележи окончателно сливане на двете съсловия феодали в една класа.През 1722 е издадена Таблицата за ранговете, разделила военната, цивилната и придворната служба. Всички длъжности се делят на 14 ранга. Заемането на всеки по-висок ранг е възможно само като се премине през всички предшестващи. така господстващата прослойка укрепва чрез включването в своите редици на най-талантливите представители на другите съсловия. Останалото население, с изключение на дворянството и духовенството е задължено да плаща данък на държавата.Съдебната власт, събирането на данъците и градското благоустройство са предадени на градските магистрати. За ръководство на магистратите е създадена Главна магистратура. През 1721 Петър е провъзгласен за император, което означава по-голямо засилване на властта на царя. Учреден е сенат. В него влизат девет от най-близките до Петър висши чиновници. На сената е възложено разработване на нови закони, управлението на държавните финанси, контролът върху дейността на администрацията. Създадени са 10 колегии. За тях е построена отделна сграда. Всяка колегия отговоря за строго определен отрасъл на управлението – колегия на външните работи, за строителството и др.За да се укрепи властта по места, страната е разделена на 8 губернии – Московска ,Киевска, Архангелска, Смоленска, Казанска, Азовска и Сибирска. Те са оглавени от губернатори, отговарящи за войските и управлението на подвластните им територии. Всяка губерния се простира върху огромна територия и затова на свой ред се разделя на провинции. Те са 50 на брой. Във всяка провинция е разположен по един полк войници. Провинциите на свой ред се делят на уезди.По времето на Петър руската армия и флотът стават едни от най-силните в Европа. От 1705 в страната е въведена рекруткса повинност: 20 селски двора са длъжни да изпращат за пожизнена служба по един рекрут. Впоследствие войниците се набират от определен брой лица от мъжки пол.Цялата тежест на реформите на Петър пада върху населението, което започва да недоволничи. Най-мощното народно движение при управлението на Петър е въстанието на ДонПрез 1722 Петър издава Устав за наследяването на престола, според който императорът може сам да назначава своя наследник, изхождайки от интересите на страната. Нещо повече, императорът може да отмени своето решение, ако наследникът на оправдае надеждите му.