Лекции по История

Temi po Istoriq na Bylgariq za dyrjaven izpit

Теми по История на България за Държавен изпит
Съдържание:

1. Раждане на средновековната българска държавност
2. Българското ханство на дунав през VIII век
3. Политическо развитие на българия през първата половина на IX век
4. Княз БорисI – налагане на християнството в българия
6. Политическо развитие на българия през втората и третата четвърт на X век
7. Борба за запазване на независимостта на българия при цар самуил и неговите наследници
13. Ранно българско възраждане (xviii- първата четвърт на хіх век )
14. Изграждане на новобългарската просвета и на възрожденската култура
15. Църковно-национално движение през епохата на възраждането
16. Национално-освободително движение на българския народ през 50-те - средата на 70-те години на XIX век
17. Източната криза (1875-1878) и освобождението на българия
18. Възстановяване на българската държавна традиция. Устройство на княжество българия
19. Обществено -икономическо и политическо развитие на княжество българия от освобождението до 1885 година
20. Съединението на източна румелия с княжество българия (1885)
21. Обществено –икономическо, политическо и културно развитие на българия след съединението до края на хіх век.
22. Националноосвободително движение в македония и одринска тракия в края на хіх и началото на XX век (1878-1912 г.)
23. България в началото на хх век (1901-1912)
24. България и войните за национално обединение (1912-1918)
25. Държавно-политическо развитие на българия (1918-1923)
26. България в периода 1923-1934
27. Българският национален въпрос и националноосвободителното движение 1919-1939
28. Обществено - икономическо и политическо развитие на българия в навечерието на втората световна война (1934-1939)
29. България в годините на втората световна война (1939-1944)
31. Установяване и функциониране на държавно-политическата система в българия (9 септември 1944 – 10 ноември 1989г)
32. Икономическата система на съвременна българия
(9 септември 1944- 10 ноември 1989година)
34. Духовнокултурния живот в съвременна българия
(9 септември 1944-10 ноември 1989г. )
35. Съвременна българия в системата на международните отношения (средата на 40-те год. На XX век-1989)