Лекции по История

Димитър Страшимиров

Димитър Тодоров Страшимиров е роден на 20.12.1868 г. в гр. Варна.
Завършва гимназия в Търново (1886) и литература и история в Берн (1893).
Директор на Народния театър (1927-1929), зам.-директор на Народната библиотека (1930-1935).
Редактор на сп. “Съвременник” (1889-1890).
Публицист, автор на голям брой студии и статии, публикувани в “Българска сбирка”, “Мисъл”, “Искра” и др.
Сред по-важните му изследвания са “История на Априлското въстание” в три тома (1907), “Любен Каравелов” (1925), “Васил Левски. Живот, дела, извори” (1929).
Автор е на стихосбирката “Южни сонети” (1894), на романа “Сред мрака” (1912), на драмата “Врази” (1912).
Умира в София на 02.03.1939 г.