Лекции по История

5. Новия Завет

Мириам/Мария е дъщеря на Йоаким и Ана (от Давидовото коляно). Те дълго нямали дете, докато един ден разхождайки се в градината Ана получила знак, че ще има дете. На три годинки Мария , жена, еврейка, влиза в светая светих на храма. Тя дава обет за целомъдрие, без да познае мъж до края на дните си. На 16-17 години ангел й казва, че е благословена да зачене син и да го нарече Иисус. Днес, на мястото, където е бил домът на Мария и Йосиф сега има огромен католически храм на три етажа. В кота нула се намира стаята им. Храма се намира в Назарет. По онова време в Изрел, жена, без мъж, бременна била блудница и както повелявала традицията тя трябвало да бъде убита с канъни. За това тя трябвало да сключи брак с дърводелеца Йосиф.

Когато трябвало да се роди детето във Витлеем се извършило преброяване (защото Мария е от там). Всичко било препълнено. Йосиф отвежда Мария в една пещера, която я използвали да подслоняват овцете, но само от ноември до март. За това по това време тя била празна. Иисус се ражда през втората половина на март. Когато се ражда Иисус, ангел господен съобщава на пастирите, че се е родил Спасителя. Влъхви (мъдреци) – Балтазар, .... и ...... ЛИван, смирна и благовонни масла. Покалнят му се като на цар. Йосиф получил съновидение, че са в опасност и трябва да избягат в Египет. Когато се връщат стауите на езическите богове се срутват от където Иисус минава. Ирод заповядва да бъдат избити всички младенци до двегодишна възраст. Избити са 15 000 момченца. Това се случва 4 в.пр.Хр., което говори че днес трябва да сме 2013 а не 2009. иисус се завръща в Назарет. на осмия ден Иисус трябва да бъде заведен да се обреже, както повелява еврейската традиция. 2 януари – сретение – среща на праведния Симеон с Иисус пред Храма. Според християнския обичай след 40-я ден детето може да бъде внесено в Храма. Първото което ни съобщава евангелист Лука е на Пасха когато Мария и Йосиф отиват за празника. Изведнъж детето се изгубва. След малко мария и Йосиф го намират да разговаря с равините и разсъждава по текстовете на писанието. Когато Мария го попитала: сине защо така ни разтревожи, той отговорил:какво общо имаш ти със мене, жено. Аз съм в дома на Отца ми.
Свети Йоан Кръстител (Предтеча) е син на Захарий и Елисавета, които били бездетни. Дълго се молили на Бога да го дари с дете. Един ден Елисавета разбрала, че е непразна. Когато казала на Захарий, той казал, че е невъзможно. В този момент занемял. Когато детето се родило, Захарий написал на една дъсчица „Йоан” – светлозарен. Той живял в пустинята. Когато бил вече подготвен отишъл до река Йордан и започнал да проповядва, казал „покайте се”. Кръщавал всички, решили да се покаят. Когато Йоан кръстил Христос от небето се чул глас: този е моят син. Реката е широка (~50), дълбока и много тиха. Йосиф Флавий пише за Йоан Кръстител, така, че за него е сигурно,че е реална историческа личност. Йоан е бил от изобличителните пророци. Той е критикувал Иродиада. От първия си брак тя имала дъщеря Саломе. По време на едно угощение Ирод поискал от Иродиада да извика Саломе да потанцува на гостите. И тя го прави. Когато завършил танца Ирод попитал с какво иска да й се отплати и тя казала, че ще пита майка си. А тя пожелала главата на Йоан.

След кръщението в река Йордан Иисус вече започнал своята религиозна мисия. За това той трябвало да направи40-дневен пост. През това време Иисус бил изкушен от Сатаната. Но това е доказателство за 100%-вата човешка природа на Иисус.сатаната се явил и казал ето ти си Бог направи тези камъни на хляб. Качи се на Храма, хвърли се и ангелите ще те хванат за да не нараниш ногата си. От един хълм на Йерусалим сатаната му казал всичко това може да е твое само ми се поклони. Отминава постът (преди Пасха). По време на постите, човек трябва да се въздържа от блажната и изобилна храна. Пост означава изцяло пречистване (дори сексуално). Забранява се безпричинното веселие. Постя изостря сетивата за това което предстои. Първите, които Иисус поканва са били на Галилейското езеро. (море: 30км дълго и 12-15 км широко). Там Иисус вижда Симон и брат му Андрей – рибари. Казал им елате с мен и ще ви направя ловци на човеци. Яков и Йоан, Матей (митър/данъчен), Филип Вартоломеев, Тадей, Симон, Яда Искариот, Симеон (Петър), Йоан. Още след като събрал 12-тте апостоли Йоан им казал, че те трябва да проповядват християнското слово. Андрей – българското Черноморие (от Константинопол до Крим); Петър – в Италия, Малта, Александрия; Павел – Антиохия, Кападокия (той не е пряк ученик на Христос). Той пръв влиза от Егея в България. Минава и през Филипи. Има предание, че е достигнал до Никополис ад Нестум, но това е спорно. За първи път Христос излиза пред хора в така наречената нагорна проповд в Галилея. Там изрекал думите: балажени са бедните духом, защото тяхно е царството божие.... Върху тези блаженства са написани десетки хиляди книги за егзегетиката на текста. Най-често за да е по-добре разбран Христос си служи с притчи. За сеяча (сеяча е господ, а семената словото); за митъря и фарисея (фарисеи са тези евреи, които спазвали законите на Мойсей до буква перушил на иврит) поуката е, че гордостта е тежък грях. Според Иисус няма ученик по-горен от учителя си. Въпроса е,че той трябва да уважава учителя си; притяата за богаташа и бедния Лазар. Притча за блудния син (тоест заблудения). Един богат човек имал двама сина, но един ден по-малкия казал дай ми полагащата ми се част от наследството да видя света. Така и станало. Отишал, но пропилял наследството. Стигнало се до там,че трябвало да пасе свине. И си казал я да се върна аз. Когато наближил, слугите отдалеч го видяли и побързалида кажат на баща му, че блудният му син се връща. Големият брат се отълчил ... Бог е бащата, който навсекиго е готов да прости, стига да му бъде поискана прошка. Притча за милостивия самарянин. Визира фалша и лицемерието. Вървял един човек от Йерусалим до Йерихон, обаче го настигнали лоши хора. Нападнали го, пребили го, обрабили го и го захвърлили отстрани на пътя. Намерил го един левит, но било петък срещу събота, тоестсъбота за евреите. За това той го отминал и нему помогнал. Малко по-късно минал самарянин (не чист евреин). Качил го на осела си, завел го до първия хан и го оставил да се погрижат за него. Той постъпил правилно. Притча за талантите (определено парче сребро). Един богаташ заминал за чужбина и извикал тримата си слуги. На първия дал пет таланта, на втория два и на третия три. Като се върнал поискал сметка кой какво е направил със среброто. Първия завъртял търговия. Втория, понеже смятал, че господаря му е зъл човек, заровил талантите в двора и когато се върнал господаря му му ги върнал. ... Притча за раз....ния. до Йерусалим имало една къпалня – Витезда. Отвреме навреме ангел господен размърдвал водата и този, който се изкъпел в нея пръв се изцерявал ако е болен. Иисус видял един човек който седял до ръба на басейна. Той му споделил, че от 38 години е тук. Иисус го попитал искаш ли да се излекуваш, а човекът отговорил, че иска, но си няма човек го пусне във водата. Иисус му казал стани, ходи и не греши повече.

Иисус обиколил цяла Галилея. Три години изминали така. Иисус бил в близост до Йерусалим, а Пасха наближавала. Народа видял Иисус да влиза в града като обикновен човек. Не с колесница, а с осел. Пред него постлали палмови клонки, както се прави само за най-високопоставени хора. Иисус отишъл директно пред Храма. Отвън заварил сарафи, продавачи, сергии. Христос ги разгонил с бич от святото място. Както изисквал обичая, евреите се събирали да приготвят агнетопълнено с горчиви треви, безквасен хляб както и вино. На трапезата има още съд за миене на ръцете, кърпи, маса 30/35, а около нея се седи на възглавници. Това е пасхалната вечеря. За това тя е тайна. Това ставало на “горницата”. Същото направили Христос и учениците му. Иисус разломил хляба – “това е моята плът...правете го за спомен”. Виното “това е кръвта ми.. правете го за спомен” и след това взел от агнето. Той казал: един от вас ще ме предаде. Затова казал:Юда иди си свърши работата. Върху платната на великите художници той е изобразен в профил, характерн за отрицателните персонажи. Юда отива след предварителна уговорка с ....., които отдавна имат зъб на Иисус, защото развращавал. Юдапоискал 30 сребърника за (1 нива, 1 вол – нищо пари, не е богатство). Същата вечер Христос извършва ефхаристията, смесвайки хляба с виното. След това той заедно с учениците си отиват в Гетсиманската градина (градина, в която се изстисквало олиото). Това е мястото, където Иисус произнася молитвата “Отче наш”. Тогава пред себе си вижда чаша, символ на страданието. В първия момент Христос казва:Отче, нека да ме отмин тази чаша, но след това казва: но нека бъде твойта воля. Всичко това показва, че той е човек и има свички усещания на човек ( жертвата на греха е покаянието). Докато Иисус кленичи в градината, учениците заспиват. Той два пъти отива и ги буди. На третия отивайки до тях казва: спете, прочие. Когато излизал от Гетсиманската градина с учениците си се задава една кохорта. Юда прегърнал и целунал Иисус (това трябвало да бъде знак за това кого да арестуват войниците). В този момент Иисус казал: с целувка ли предаваш учителя си? Петър посегнал да защити Христос, но не успял. Разминал се само с отрязано ухо. Иисус казал: Петре, сложи ножа в ножницата, защото, който вади нож вади, от нож умира.

Кой могъл да съди Иисус? Това право, заради известната автономия на евреите, имал синедриона (70 първосвещеници). Двама от тях Анна и Каяфа били тези, провели разпита на Христос. Анна го попитал: какво учеше ти галилеянино? А Иисус отговорил: аз учех открито. Някой си (?) казал: така ли се разговаря с първосвещеник!? Иисус казал ако отговорих зле, докажи го, ако не защо ме биеш? Анна казал, че той не може да се занимава с този човек, за това да отиде при Каяфа (прокоратор). Той го попитал: ти ли си сина Божий – аз съм. Тогава той си посипал главата с пепел (израз на крайно възражение). Казал, че този човек заслужава смърт. Тогава наредил да го заведът при Пилат – върховен областен управител. Често пъти евреите.... Между тях се зародило делението на зилоти (кинах на еврейски – изчервявам се гнева се), нещо като талибаните. Когато довеждат Иисус при Пилат, той попитал защо му го водят. Отговории му: защото богохулства, и се представя за цар. (тогава управлява Тиберий). Пилат казал да го пратят при Ирод (не отзи убиеца), той да реши дали е виновен, и след това да го пратят обратно. Ирод не го намерил за виновен. Пилат пък го пита ти наистина ли си цар и Иисус отговаря: да, но моето царство е на небето. Тогава Пилат си измива ръцете, тоест той го уневинява. Пилат казва на народа, събрал се за сеира, че по техен обичай преди преди Пасха традиционно се помилва един затворник. Народа скандира: пусни Варава, а оногова разпни. Ирод нарежда да го облекат като цар и да го изведат пред народа. Сложили му трънен венец вместо корона. Казали му: радвай се царю, юдейски. Equo homo – ето ви човека – това са думите на Пилат. Тълпата отговаря – распни го, защото ако не го направиш не си приятел на кесаря. Пилат го предава първо на бичуване. Връзват го за един мраморен стълб и го бичуват (първо по гърба, след това по корема!). След всичко това те крещят нека кръвта му да падне върху нас. След всичкото бичуване, без хляб, без вода, му дават кръста сам да го зансе до Голгота! По времето на Вия долороса Иисус пада няколко пъти. Тогава един от стотниците видял един човек от тълпата. Попитал го: кой си ти – Симон Киринеец – взимай кръска и го носи! Иисус пристига до Голгота с майка си и Йоан (ученика). Понеже хитона му бил изработен лично от майка му, те (?) хвърлят жребий за дрехите му, защото той трябвало да бъде разпнат само по препаска през слабините. Най-тежката смърт в Римската империя била кръстната смърт. В ръцете и краката се забиват осем мм пирони. Под краката се поставя една малка препендола за да не се свлече тялото и смъртта да се изпълни до края. Смъртта настъпва от дехидратация. Тялото се окачва на кръста под наклон 45 градуса, след което се издига. Кръста най често бил т-образен, но при Иисус бил е удължена стерна част, за да може да се изпише отгоре ~ този беше царя на юдеите. За това православния крът не е като православния. От двете страни на Иисус имало двама престъпници, които също изтърпявали присъдите си. Този от ляво казал:аз вярвам, че си син Божий. Иисус му отвърнал, че заради това още днес днес ти ще бъдеш при Отца ми. Издигайки Иисус на кръста той казал: Господи, прости им, защото те не знаят какво вършат. По-късно, в качеството си на човек казал: Боже, защо.... Тогава един от войниците напоил гъба с оцет и жлъчка (горчиво!!!). Полека лека всички започнали да се разотиват. Останали само войниците. Иисус изрича думите “свърши се”. Тогава храмовата завеса се пръснала, а Голгота леко се разлюлял. Войниците свалили тяото и за да са сигурни, че е мъртав а не е само в безсъзнание до пробождат от лявата страна. От там потича кръв и вода, доказателство, че е мъртав. Единствените, които останали били Мария и Йоан. Това е станало в петък срещу събота. На другия ден трябвало да бъде погребано тялото. Евреите не се огребват в земята а в пещери или пещерни образувания. Те са с много особена рохка пръс, като натрошен камък. Иисус нямал свое място където да бъде погребан за това Йосиф Ариматейски и Никодим (евреи), отстъпили своята пещера-гроб. При свалянето на тялото от кръста се счупват пищялите (между коляното и глезените). Трябвало да се сложи охрана пред пещерата ... На сутринта, както си дремели, войниците видели как Христос излиза облечен от пещерата с раните по тялото си. Скоро идват жените мироносци за да балсамират тялото му. Първите, които съобщават, че Христос е възкръснал са жените миромазки. Те заварили пещерата без камъка отпред, охраната я нямало, тялото също. Първият човек, когото Христос среща е Мария Магдалена. Тя е първата, която започва да говори, че Иисус е възкръстнал. Pax vobiscom – мир вам. Иисус се явява много пъти, докато учениците се събирали да умуват какво ще правят. Единствен Тома не е вярвал във възкресението. За това христос му се явил, Тома пипнал раната и се убедил. Повярвали във възкресението били Клеон и Лука. Веднъж те вървяли и унесени не забелязали, че зад тях върви човек. Когато влязли в къщата, към която отивали, Христос се явил и казал „мир вам”. Тогава те разбират, че човекът е Иисус. На 40-я ден след възкресението си Христос събира учениците си и ги завежда на планината Йерихон и пред тях се възнася, а пък на 50-я учениците, които са се събрали в 1 .... в Йерусалим заедно с Богородица чули шум и видяли огнени езици върху всеки един от тях. От тогава те започнали да говорят чужди езици. Така към учениците се присъединили още 3000 християни.
Савел – Павел е роден в Мала Азия. На път за дамаск среща Христос. Попитал го: quo vadis dominos?(къде отиваш, Господи?). Христос казал, че отива към Йерусалим за да бъда разпнат втори път, заради такива като теб. Савел онемява, ослепява и когато се оправя, става един от най-великите апостоли. Петър започва да проповядва само на евреи в Рим, а Павел само на езичници. В българските земи се е проповядвало много преди да започне в Италия, изпанмия и т.н. В първоначалния си вид църквата била в елементарен вид.

агапията – целувка
хипотония – ръкополагане.

В проповедта най-важен момент бил достигането до Рим. Когато избухва пожара по времето на Нерон, той обвинява християните. Петър пожелал да бъде разпнат, но с главата надолу. Това се случва в градините на Локул (Ватикана)