Лекции по История

3. Грехопадението

Грехопадението се изразява най-силно в болестите и страданията. В Библията има косвени сведения къде е Рая – между Тигър и Ефрат (защото от там излиза пара). Когато Бог създал Рая казал на Адам и Ева, че там има две дървета, до които им забранява да се докосват. Едното дърво било на живота, а другото на познанието (на доброто и злото). Вечният изкусител Луцифер решил да изкуси Човека (мъж + жена). Свободният избор е огромната привилегия на човека пред ангелите, които са изначално добри. Когато ева откъснала забранения плод от дървото тя подала и на Адам да опита. Така тя искала да сподели отговорността с отхапването на плода. Тогава те разбрали, че са голи. До тогава у тях отсъствало усещането за сексуалността. Греха им предоставя познанията за.... тогава те се прикрили със смокинови листа. Адам казва на Господ, че Ева му е дала плода. у него няма разкаяние, въпреки, че знае, че Бог знае и вижда всичко. Заради този им грях Господ ги наказва „ти Ева с мъка ще раждаш, а ти Адаме ще се трудиш с пот на челото. Адам и Ева са вън от Рая и вече са се познали. Господ им казва „множете се, плодете се и пълнете земята.”

На Адам и Ева им се родили двама сина: Кайн и Авел. Ева била тази която дала името на Кайн а Адам това на Авел. Кайн бил груб и завистлив, а Авел, по-малкият от двамата добар и праведен. По тогавашната традиция те трябвало да принесът в жертва на Господ първотруда си. Всеки присесъл това, което съответно произвел. При ритуала на Кайн димът се разтлал ниско долу и го обгърнал, а димът на Авел се издигнал високо нагоре. Господ приема жертвата на Авел, защото той е добър. Тогава Кайн завидял и убил брат си с камъни! Когато Господ попитал Кайн къде ебрат ти той отговорил не съм му пазач, като той много добре осъзнавал, че Господ знае и вижда всичко. У него нямало чувсто на вина и покаяние. Тогава Бог проклел Кайн, като му поставил знак на челотои го пратил в земята Нод (Иран). Когато Адам и Ева преболедували смъртта на Авел им се ражда Сиф.
Първите човеци били дълголетни. Отначало синовете човешки и синовете божии живеели отделно. По-късно когато порока завладява всички те се смесили.
Едни от малкото почтени хора били тези от семейството на Ной. Бог му наредил да си направи покрит ковчег (първообраза на храма). Ковчега бил изработен от специално водоустойчиво дърво, което се казвало гоферово. Друго негово преимущство било това, че то можело да се съчлени без нитове. Ной трябвало да подсигури храна за една година. Всички му се присмивали, че на хълм прави кораб. Наоколо никъде нямало вода дори. Накрая корабът бил намазан със смола и след като всичко било готово започнал 40-дневния потоп. Когато водата покрила и най-високото място, корабът се надигнал и започнал да се носи свободно. По целият свят има намерени доказателства, че такъв потоп наистина е съществувал. Но докато в Южна Америка има данни за вълни от по 100 метра, то в Китай водата покривала всичко до колене.

Водите се вдигат 150 дни и ковчега се носи безбрежно. Минало една година и Ной решил да пусне една двойка птици, но след известно време те се връщат. Минало още веме и Ной решава да пусне двойка гълаби да разбере оттеглила ли с ее водата. Гълабите се връщат с маслинова клонка, но въпреки това те се връщат, което означава, че водата все още не се е оттеглилаи Ной няма къде да пристане. Маслоновото клонче е символ на плода, на сока на земята. Гълабът – беозобидна птичка. Когато корабът престава да се движи се оказва че е на планината Арарат. Там Ной култивирал гроздето – символ на земята (както ориза). Когато един ден от жажда изстискал сока му се опил и заспал. Дрехата му паднала и той останал гол. Когато синовете му го намерили, един от тях Хаман се присмял, а останалите му двама братя заднешком покрили голотата му! Когато Ной разбрал какво е станало проклел Хаман. (хамитите са негри, семити – евреи и араби- афетитите (европейците).

След потопа хората имали втори шанс да живеят добре, но те отново тръгнали по пътя на злото. Потомакът на Х......т Нимрот заповядал да се построи Вавилонската кула. Когато строежът много напреднал Бог смесил езиците и хората започнали да говорят на различни езици и престанали да се разбират. (вавилония – смешение)