Лекции по История

17. Светът в първото следвоенно десетилетие 1945–1955 г. – начало на студената война.

Втората световна война е най -опустошителната война в човешката история.
В нея вземат участие много страни, но само някои от тях излизат като победителки. След края на този глобален конфликт Велики сили могат да се нарекат Великобритания, САЩ, СССР и Франция.
Въпреки, че е измежду победителките от Втората световна война Франция понася тежки материални и човешки загуби. Една от основните причини за това са множеството битки, водили се на нейна територия.
Цената на победата, която заплаща СССР включва десетки милиони жертви, хиляди разрушени градове и села, унищожение на стопанството и икономиката.
В следвоенния период в страната дълго се възстановява разрушената инфраструктура и икономика.
САЩ и Великобритания дават също много жертви, но това не пречи на Америка да се превърне в световна свръх сила.
Това накратко е състоянието на световните сили след ВСВ.
Студената война, създаването на ООН, деколонизацията, плана “Маршал”, разделението на Германия, Карибската и Суецка криза, Корейската война са значимите събития, които предопределят новите взаимоотношения между световните сили през периода 1945 – 1955 г.
Студената война, започнала през 1946г. е открито противопоставяне между Съединените щати и СССР. Директен конфликт с войски между двете свръх сили не се случва, но избухват интензивни икономически и дипломатически борби. На 5 март 1946 г. Уинстън Чърчил произнася реч в град Фултън, щат Мисури (САЩ) за издигането на “желязна завеса” по границите на източноевропейските страни. Методите, с които се води студената война са методи на пропаганда, диверсионни действия , шпионаж, поддържане на локални конфликти и предизвикване на кризисни ситуации (Суецка, Карибска и Берлинска криза). Студената война е борба между тоталитаризма и демокрацията. Тя продължава до 1991 г. когато се разпада Съветския съюз.
Организацията на обединените нации е създадена на 24 октомври 1945 г. от 51 страни, твърдо решени да запазят световния мир. Основна цел на ООН е спазването на мира и сигурността, а принципите на които се основава са равни права и самоопределяне на народите. Организацията се грижи за постигането на международно сътрудничество в областта на науката, образованието, културата и правата на човека. Тя се занимава и с решаването на глобални проблеми – проблема със замърсяването на околната среда, проблема с изхранването на населението, демографския проблем, борбата срещу СПИН.
ООН има шест основни органа. Това са Общо събрание, Съвет за сигурност, Икономически и Социален съвет, Съвет за попечителство, Международен съд и Секретариат. Пет са постоянните членки на организацията – Китай, Русия, Великобритания, САЩ и Франция.
След края на Втората световна война в колониите започва процес на деколонизация. Индия първа постига своята независимост през 1949 г. Начело на борбата за независимост застава Индийски национален конгрес, ръководен от Джавахарлал Неру.
На 17 август 1945 г. Индонезия също се провъзгласява за независима страна. Президентът Сукарно образува първото правителство.
Виетнам е френска колония и води тежка колониална война за отделяне, което води до формална независимост през 1945 г., но не и до оттегляне на французите от Виетнам. През 1945 г. избухва нова колониална война, която завършва с разгром за Франция. Предводител на виетнамците е Хо Ши Мин. По – късно независимостта си получават Либия, Египет, Тунис, Мароко и Алжир.
Планът “Маршал” е план за възстановяване и развитие на Европа след Втората световна война с икономическата помощ на САЩ. Обявен е на 5 юли 1947 г. от Дж. Маршал (държавен секретар на САЩ). Влиза в действие от април 1948 г. Приет от правителствата на Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Австрия, Ирландия, Исландия, Гърция, Швейцария, Турция, Португалия. Планът "Маршал" подготвя икономическата основа за създаване на Северноатлантическия пакт.
През 1949 г. са основани 2 немски държави – Федерална република Германия (ФРГ) и Германска демократична република (ГДР).
През 1949 г. във ФРГ се провеждат избори, които се печелят от христяндемократите. За федерален канцлер е избран Конрад Аенауер. Прилагането на американския план "Маршал" за следвоенното възстановяване на Европа допринася за икономическото съживяване на ФРГ. През 1952 г. е преустановена окупацията от САЩ, Великобритания и Франция, а през 1954г. подписан Парижкият договор, който възстановява юридически суверенитета на ФРГ.
В ГДР през 1949 за президент е избран В. Пик, сформирано е временно правителство начело с О. Гротевол и В. Улбрихт. Ръководна роля има Германската социалдемократическа партия, създадена чрез обединяването на комунистическата и социалдемократическата партия (1946). През 1950 ГДР става член на Съвета за икономическа взаимопомощ, през 1955 г. влиза във Варшавския договор.
Корейската война е регионален конфликт, породен от агресията (25 юни 1950) на Корейската народнодемократична република (КНДР) в Република Корея с цел обединение на двете държави. Превзета е столицата на Република Корея - Сеул. Съветът за сигурност на ООН осъжда КНДР като агресор в отсъствието на съветския постоянен представител. САЩ се включват (27 юли) във войната на страната на Република Корея; след настъпление (ноем.) на американската армия линията на фронта се премества на север. В подкрепа на КНДР пристигат китайски доброволци. Усилията на ООН възстановяват фронта на 38-ия паралел (окт. 1951). След преговори е подписано примирие (27 юли 1953). Войната завършва без победител, а страната остава разделена. Суецката криза възниква през 1956 г. в резултат на острата реакция на Великобритания и Франция срещу национализирането на английско-френската компания, която управлява Суецкия канал от Египет (26 юли). На 28-31 юли - двете държави обявяват икономическа блокада на Египет; започват преговори за подготовка на международна конференция и на военна кампания. На 16-22 август е проведена I лондонска конференция с участието на 22 държави за разрешаване на Суецката криза, която завършва без успех. В последвалата военна подготовка (с участието на САЩ) Великобритания и Франция приобщават и Израел. На 16-21 септ. - по инициатива на САЩ се свиква II лондонска конференция, която обсъжда проект за учредяване на Асоциация на страните, ползващи Суецкия канал; Египет го отхвърля. По предварителен план Израел напада Египет на 29 октомври. Великобритания и Франция изпращат ултиматум до двете воюващи страни да прекратят военните действия и да се разположат на двата бряга на Суецкия канал; Египет и Израел го отхвърлят. На 31 окт. - Великобритания и Франция извършват въздушни и морски десанти в района на канала, над Порт Саид и Исмаиля, но не успяват да го окупират и да превземат Порт Саид. На 5 ноември съветското правителство изпраща предупредителна нота до Великобритания и Франция. Два дена по-късно военните действия са прекратени. Приема се резолюция на ООН за мирно уреждане на конфликта и изтегляне на чуждите войски от Египет (декември - британските и френските войски, март 1957 - израелските).
Всички тези събития обхващат страни от Европа, Северна Америка, Азия и Африка.
Основата на взаимоотношенията между великите сили е световния мир, а главна тяхна цел неговото запазване.